Geen Lelylijn, wel waterstof en kernenergie in program VVD

De Lelylijn ontbreekt in het conceptprogramma van de VVD. FOTO ARCHIEF/NIELS DE VRIES

Het is een sof voor de voorstanders van de Lelylijn: de snelle spoorverbinding van Leeuwarden en Groningen naar Lelystad ontbreekt volledig in het concept-verkiezingsprogramma van de VVD.

De partij pleit wel voor uitbreiding van lightrailnetwerken in de Randstad, voor het afsplitsen van regionale spoorlijnen naar andere aanbieders en voor het verbeteren van reistijden in het internationale treinverkeer.

Gedeputeerde Avine Fokkens (VVD), die namens Noord-Nederland de lobby voor de Lelylijn voert in Den Haag, is teleurgesteld. Ze meldt in het conceptprogramma evenwel ,,voldoende aanknopingspunten’’ te zien om de Lelylijn er middels een amendement alsnog in te krijgen.

In het conceptprogramma is veel aandacht voor energie. De VVD is voor de bouw van een stikstoffabriek om buitenlands hoogcalorisch gas geschikt te maken voor Nederlands laagcalorisch gebruik.

Nieuwe kerncentrales moeten de energievoorziening in Nederland op peil houden na de afbouw van de Groningse aardgaswinning. ,,Kernenergie is CO2-neutraal en werkt ook op dagen dat de wind niet waait of de zon niet schijnt’’, aldus de partij. ,,Het voorkomt ook dat we het mooie Nederlandse landschap moeten opofferen aan windparken en zonneweides.’’ De VVD wil de bouw van kerncentrales financieren uit het Groeifonds.

Groningen moet een voorname rol krijgen binnen de waterstofeconomie.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Lelylijn