GGD-inzet bij corona kan gemeenten veel geld kosten

FOTO ANP Foto: Robin van Lonkhuijsen

De coronacrisis dwingt Friese gemeenten waarschijnlijk om extra geld te besteden aan de Veiligheidsregio. De GGD verricht nu veel meer werk en dat kost geld.

De Veiligheidsregio verricht diensten zoals de brandweer en de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD). In zijn jaarverslag over 2019 waarschuwt het orgaan alvast: ,, De GGD pleegt een grote inzet via het uitvoeren van bron- en contactonderzoek, het landelijk testbeleid en het informeren van de bevolking.’’

Dit leidt tot ,,hogere personele en materiële kosten, ook bij crisisbeheersing en bedrijfsvoering.’’ De Veiligheidsregio waarschuwt er verder voor dat een deel van zijn inkomsten wegvalt. Er komen bijvoorbeeld minder mensen een prikje of adviezen halen op de afdeling reizigersvaccinatie en een deel van de brandweeropleidingen ligt stil, wat ook kosten met zich meebrengt.

Kortom: de kosten van de Veiligheidsregio vallen mogelijk veel hoger uit dan begroot. Normaal gesproken moeten de gemeenten een tekort aanvullen. Dat zal pijn doen bij de gemeenten, want zij hebben het financieel moeilijk door de hoge kosten van de jeugdzorg en WMO.

Vooral Smallingerland, maar ook verschillende andere gemeentebesturen waren vorig jaar kritisch over de Veiligheidsregio. Zij vinden het orgaan te duur en verlangen juist bezuinigingen in plaats van extra uitgaven. Omdat niemand weet hoe de coronacrisis verder verloopt, valt nog niets te zeggen over de uiteindelijke kosten.

menu