Fryske Marren wil spuitvrije zone bestrijdingsmiddelen

Het gemeentehuis van De Fryske Marren in Joure. FOTO LC

Het college van de gemeente De Fryske Marren wil spuitvrije zones voor bestrijdingsmiddelen. Binnenkort wordt het plan voorgelegd aan de raad.

Wethouder Irona Groeneveld (GroenLinks) vertelde dat gisteren bij een bijeenkomst van een aantal inwoners van Wijckel en omgeving vanwege onrust over bollenteelt in het gebied. Het college kondigde afgelopen zomer al aan om te kijken of een dergelijk plan mogelijk was. De zone van vijftig meter ten opzichte van ,,gevoelige bebouwing’’ geldt alleen voor toekomstige gronden. Bij bestaande percelen is dat volgens de wethouder juridisch niet mogelijk.

Groeneveld was een van de in totaal ongeveer dertig aanwezigen – er waren zo’n tien raadsleden – die in een tuin in Wijckel gisteravond bijeenkwamen. Meer mocht in verband met de coronaregels niet, maar het had vanwege de onrust makkelijk gekund, zeiden aanwezigen. Volgens Jerry Kramer uit Wijckel wordt die boosheid ,,razendsnel’’ en ,,vaak uit de context’’ geventileerd in whatsappgroepen. Tegen wil en dank was hij naar eigen zeggen naar voren geschoven om iets met de onrust en boosheid te doen.

De bollenzorgen bestaan al jaren. Omwonenden zijn zodra het teeltseizoen aanbreekt steeds ,,behoorlijk in de stress’’. Sommigen zouden last hebben van keelklachten, schildklierklachten en gevoelens van lusteloosheid. ,,Komt dat door de bestrijdingsmiddelen? We weten het niet. We zeggen maar wat.’’

Zandstormen

Een paar weken geleden hadden bewoners een paar keer last van heuse zandstormen, zeggen ze. Vlak nadat het land is omgeploegd en de toplaag is uitgedroogd. Dat boomwallen in de loop der jaren verdwenen helpt ook niet, zegt Fêdde Bergsma, die in de stichting Stichting Gaasterlân Natuerlân zit, maar niet namens de stichting sprak.

Met een beschuldigend vingertje naar de boeren wijzen of een uitgebreide discussie over bestrijdingsmiddelen voeren, wilde Kramer nu niet. ,,Ik hoop dat alle betrokkenen weten wat er speelt en dat er gericht actie kan worden ondernomen.’’

Bollenteler Koos van der Avoird uit Lemmer was ook aanwezig. Zelf verbouwt hij momenteel niets bij Wijckel. Een andere boer verbouwt er gladiolen. Van der Avoird probeerde de aanwezigen gerust te stellen. Het aantal hectares bloembollenteelt in Gaasterland is volgens de boer al jaren gelijk. En een speciaal gif voor de bloembollen is er niet. ,,Voor groente en sla worden dezelfde middelen gebruikt.’’ Wat hij precies gebruikt, wilde hij best binnenkort aan de bewoners laten zien. ,,Jullie mogen het hebben; de hele lijst.’’

Een groot probleem is volgens de boer het verkeerde imago dat de bollentelers onder andere in de media hebben gekregen. Door dingen die verkeerd zijn opgeschreven en – zo zegt hij na afloop – vooral ook door allerlei ingezonden brieven. ,,Ik blijf erbij: door de media zitten we hier met heel veel spanning.’’ Volgens de boer is het belangrijk bewoners duidelijk te maken hoe en waarom de middelen worden gebruikt. ,,Goed communiceren is het halve werk in dit verhaal.’’ De bedoeling is dat in september bewoners verder praten.