Friezen wonen mogelijk te ver weg om bezwaar te maken tegen Lelystad Airport

Omwonenden van Schiphol die niet in het meest gehinderde gebied rond het vliegveld wonen en bezwaar maken tegen het vliegtuiggeluid, zijn kansloos. Dat blijkt uit twee recente zaken. Deze regel voor Schiphol kan vanaf 2020 ook gelden voor het vernieuwde Lelystad Airport.

Ook bezwaarmakers tegen vliegveld Lelystad die wat verder weg wonen van deze vernieuwde luchthaven, bijvoorbeeld in Friesland of Overijssel, zouden dan geen kans maken.

Deze conclusie valt te trekken uit twee bezwaren tegen Schiphol van een inwoner van Baarn, waarover de kranten Het Parool en de Stentor deze week berichtten. De man kaartte de twee zaken aan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Zijn bezwaren werden afgewezen, omdat hij vanwege zijn woonplaats en het geluid van de vliegtuigen aldaar geen belanghebbende zou zijn.

Inspectie

Volgens de ILT kunnen alleen mensen ‘in de directe kring van gemeenten rondom Schiphol’ bezwaar maken tegen maatregelen op de luchthaven. Zij moet binnen de geluidszone (48 decibel) van Schiphol wonen en bovendien in een gemeente die is vertegenwoordigd in de zogeheten Omgevingsraad Schiphol.

Bij Lelystad Airport, dat in 2020 open zou moeten, gaat de inspectie waarschijnlijk vergelijkbare grenzen aanhouden, aldus de twee kranten. Die grenzen houden in het geval van ‘Lelystad’ aan de noordkant (de ‘Friese’ kant dus) al op bij de Ketelbrug en het Ketelmeer.

Kansloos

Dit betekent dat de meeste mensen die momenteel protesteren tegen vliegveld Lelystad en de bijbehorende lage vliegroutes, waaronder inwoners van Zuid-Friesland (waar een deel van de vliegtuigen straks overkomen), Overijssel en Gelderland, vanaf 2020 kansloos zijn met hun bezwaren.

Protest in Den Haag tegen Lelystad Airport, vorig jaar. FOTO LC

De ILT verwoordt het in een eerste reactie net even anders: ‘Iedereen kan bezwaar maken, alleen zijn die niet-ontvankelijk als mensen buiten de geluidszone wonen.’ Oftewel: het bezwaar wordt dan niet inhoudelijk getoetst.

Tweede reactie

In een tweede reactie laat de ILT donderdag bij monde van woordvoerder Lianne Sleutjes weten op dit moment niet verder op het onderwerp in te willen gaan.

,,Op een eventueel verband tussen de regels voor Schiphol en Lelystad kunnen wij niet vooruitlopen’’, zegt zij. ,,Het Luchthavenbesluit voor Lelystad is er nog niet. Dat ligt nu bij de Tweede Kamer.’’

Na doorvragen klinkt het kortaf: ,,Ik ga niks meer zeggen. Ik heb op dit moment geen idee of het bij Lelystad net zo gaat werken als bij Schiphol nu. We weten het nog niet.’’

‘Echt heel kwalijk’

De Stellingwerver actiegroep Laagvliegroutes Friesland NEE is verbijsterd. ,,Als de laagvliegroutes van Lelystad eenmaal een feit zijn, heb je in Friesland hoogstwaarschijnlijk het nakijken’’, zegt voorman Rob de Wind uit Munnekeburen.

,,Echt heel kwalijk. Vooral omdat onlangs bij de belevingsvlucht duidelijk werd dat de geluidsoverlast in de praktijk veel groter is dan vooraf berekend.’’

,,Burgers en plaatselijke overheden kunnen niets meer’’, gaat hij verder. ,,De gewone man heeft in dit dossier niks te zeggen, blijkt eens te meer. Heel Nederland wordt zo ongeveer een vliegveld. Ik vind dit onbehoorlijk bestuur.’’

‘Dat ferbaast my’

Ook Josha de Vries van Plaatselijk Belang Balk Vooruit is niet blij. ,,It komt derop del datst aanst beswier meitsje kinst, mar dat der neat mei dien hoecht te wurde. Dat ferbaast my.’’

FOTO ARCHIEF

,,De minister hat dúdlik sein mei alle partijen yn petear te bliuwen en mei belanghawwenden te sjen wêr’t knipepunten sitte, mar no liket it dat dit net neilibbe wurdt’’, zegt De Vries, die het afgelopen jaar enkele keren met minister Cora van Nieuwenhuizen sprak. ,,In kwealike saak en net yn lijn mei de minister har tasizzings.’’

Reactie ministerie

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat houdt zich op de vlakte en verwijst naar de ILT. Woordvoerder Roel Vincken van het ministerie wil, net als de inspectie, niet vooruitlopen op de zaak. Hij zegt dat de Tweede Kamer en de ILT nu eerst aan zet zijn.

Vincken: ,,De inspectie kijkt nog naar de criteria voor de handhaving rond Lelystad Airport. Dat loopt dus nog. Maar het hele rigide beeld klopt volgens mij niet helemaal.’’

‘Schandalig’

De SP in de Tweede Kamer vindt het schandalig dat mensen onder de lage vliegroutes van ‘Lelystad’ mogelijk niet worden gezien als belanghebbenden.

,,Schiphol bezorgt overlast in een groot deel van ons land, straks wordt er honderden kilometers laag gevlogen bij Lelystad Airport, en mensen kunnen nergens terecht met hun klachten? Schandalig! Dit moet anders en dat gaan we eisen!”, aldus SP-Kamerlid Cem Lacin op Twitter.

Toon reacties

Mis niets van het regionale nieuws. Ontvang onze dagelijkse nieuwsupdate, helemaal gratis.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement