Friezen laten Groninger dijk sidderen

Het stormt dezer dagen zeer plaatselijk bij de Waddenzeedijk in de Carel Coenraadpolder in Oost-Groningen. Tot twee meter hoge golven beuken op de grasmat.

Een golf spat uiteen op het druipende dijktalud. Metershoog kruipt het witte schuim en baant een weg over de zompige graszoden.

Zee nabootsen

Gelukkig is het maar een proef . De Waddenzeedijk wordt slechts heel plaatselijk aan een kunstmatige storm blootgesteld. Het idee daarvan is om na te gaan wat de grasbedekking kan hebben aan golfslag. De test duurt twintig uur.

Zodra de grasmat scheurt of er andere schade aan de dijk optreedt, wordt de nepstorm stilgelegd. ,,Er komt een grote stellage van acht meter hoog’’, zegt Wilma Nabring van Wetterskip Fryslân.

Een acht meter hoog apparaat spuwt 150 liter zoet water per seconde op de dijk, of te wel 550.000 liter per uur. En dat in golven van verschillende sterkte, om de zee na te bootsen.

Naar Singapore

De test wordt uitgevoerd door het bedrijf Infram, gevestigd in Maarn, maar de crew die het speciaal voor Rijkswaterstaat ontwikkelde ‘golfoploopapparaat’ op de dijk bedient, is geheel Fries, zegt Jan Bakker (67) uit Sneek. „Wij zijn de enigen die dit apparaat kunnen bedienen.”

loading

Volgend jaar gaat de groep zelfs op reis naar Singapore. „Dit is een mooi stukje exporttechniek.”

De eerste schade wordt al zichtbaar

Bestuurslid Hilbrand Sinnema van Watschap Hunze en Aa’s kijkt belangstellend hoe de ene na de andere golf tegen de dijk slaat. De eerste schade aan de voet van de dijk wordt zelfs al zichtbaar.

„Dat kan een tractorspoor zijn. En vergeet niet dat het heel droog was deze zomer”, zegt hij. „Want deze dijk is natuurlijk wel volkomen veilig.”

De komende jaren wordt er in Nederland zo’n 7,5 miljard euro uitgegeven aan dijkversterking en dijken, vertelt Sinnema. „Dan is het wel handig om te weten of het misschien goedkoper kan met een groene dijk met een bekleding van gras. Gras is landschappelijk ook mooier. Maar is het ook sterk genoeg bij de stijgende zeespiegel en de ruwere zee? Dat is de vraag.”

loading

De proef levert waardevolle gegevens op over de sterkte van de grasmat en de verschillende soorten grasmengels.

Behalve op deze plek wordt de dijk ook op andere plekken getest, namelijk bij Delfzijl, ten westen van de Eemshaven en op de Slachtedyk, tussen Oosterbierum en Sexbierum.