FOTO ARCHIEF LC

Friesland krijgt als eerste een koolstofbank voor veenboeren

FOTO ARCHIEF LC /NIELS DE VRIES

Friesland krijgt als eerste provincie een koolstofbank. Boeren in veengebieden kunnen er de CO2-winst verzilveren die ze boeken met een hoger waterpeil op hun land.

De oprichting van de landelijke koolstofbank met vijf provinciale filialen is in gang gezet door de Friese Milieu Federatie (FMF) en zusterfederaties in Noord- en Zuid-Holland, Overijssel en Utrecht. Monique Plantinga van de FMF is landelijk projectleider. In Friesland zijn met het bedrijf van Sjoerd en Douwe Miedema in Haskerdijken al concrete afspraken gemaakt. Met verschillende collega’s lopen gesprekken.

Plantinga schat dat grondeigenaren met de uitgifte van koolstofcertificaten jaarlijks 400 tot 700 euro per hectare kunnen verdienen. Daarmee gloort voor boeren in veenweidegebieden een verdienmodel. Plantinga zegt dat een ,,stapeling van inkomsten’’ in beeld komt wanneer boeren ook vergoedingen binnenhalen voor maatschappelijke baten, zoals landschapsbehoud en biodiversiteitsherstel.

CO2-uitstoot compenseren

Boeren die zaken willen doen met de koolstofbank moeten hun plannen laten toetsen door de Green Deal Nationale Koolstofmarkt. Dit landelijke collectief gaf eind vorig jaar zijn zegen aan de veenweide-CO2-reductiemethodiek die FMF heeft opgezet in pilots met LTO Noord, agrarische collectieven Wetterskip Fryslân en provincie.

Grondeigenaren kunnen voor peilverhogingen verhandelbare koolstofcertificaten krijgen, waarbij iedere ton CO2-reductie 1 ‘credit’ oplevert. Deze credits vertegenwoordigen een waarde waarvan 85 procent rechtstreeks wordt uitgekeerd.

Certificaten worden op de vrijwillige koolstofmarkt steeds voor een jaar aangeboden aan partijen die uitstoot willen compenseren. Sjoerd Miedema hoopt dat vooral particulieren die bijvoorbeeld vliegreizen willen compenseren zich melden. ,,It moat gjin ‘aflaat’ wurde foar bedriuwen dy’t mar raak CO2 de lucht yn blaze.’’

Tien projecten

De partijen achter het koolstofbankproject willen de komende anderhalf jaar tien gebiedsprojecten in gang zetten in veenweidegebieden. Ook drainagesystemen en natte teelten kunnen in beeld komen voor koolstofcertificaten.

Het project is in de benen geholpen met 425.000 euro uit het landelijke Klimaatakkoord. Dat mikt op een reductie van de CO2-uitstoot uit inklinkend veen van 1 megaton per jaar.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Veenweide
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct