Friese jagers: Franse jacht op grutto's is absurd

FOTO JAN SPOELSTRA

De Friese afdeling van de Nederlandse Jagers Vereniging vindt het absurd dat Frankrijk overweegt om de jacht op grutto’s te heropenen .

Ze roept daarom het landelijk bestuur op om druk uit te oefenen op de Fransen. De Nederlandse bond heeft namelijk in federatieverband contact met de Franse bond.

,,Wy binne echt stomferbaasd’’, zegt Siebren Siebenga van de Friese afdeling. ,,Dit is apekoal.’’

Zelf zet hij zich in als nazorger voor weidevogels en de bond bestrijdt roofdieren die de vogels bedreigen. De precaire positie van de grutto verdraagt absoluut geen heropende jacht, stelt hij.

,,Nu in ons land overheden veel geld uitgeven voor de verbetering van de leefgebieden van de grutto, er diverse projecten zijn voor agrarisch natuurbeheer gericht op weidevogels, vogelwachten nesten beschermen tegen agrarische werkzaamheden, jagers veel tijd besteden aan predatiecontrole ten behoeve van diezelfde weidevogels, is het absurd dat er in Frankrijk in de nabije toekomst mogelijk weer op de grutto mag worden gejaagd’’, schrijft de afdeling in haar persbericht.

,,Het zou naar de mening van de Friese jagers een slag in het gezicht zijn voor al deze beschermingsinitiatieven in Friesland.’’