Friese gemeenten nauwelijks genderneutraal

ANP

Slechts één Friese gemeente spreekt in officiële formulieren de burgers genderneutraal aan en niet met ‘meneer’ of ‘mevrouw’. De andere doen dat niet, een handjevol denkt er over na.

De gemeente die de burgers op formulieren benadert met ‘Geachte inwoner’ is Súdwest-Fryslân. Of daar bewust beleid achter zit, is zeer de vraag. ,,Ik haw it útsocht en koe earlik sein gjin belied ûntdekke’’, zegt woordvoerder Louis Westhof.

Kennelijk is er ooit in het verleden iemand geweest die besloten heeft om de burgers op deze manier te benaderen. ,,It is gewoan in kwesty fan logysk neitinke. As wy immen in brief stjoere, dan witte wy út de basisadministraasje wol oft it om in man of frou giet en sprekke wy de boargers sa oan. En witte wy dat net, dan hâlde wy it algemien.’’

De NOS vroeg de afgelopen weken alle Nederlandse gemeenten of zij een aanspreekbeleid hebben. De gemeente Amsterdam gaf ambtenaren onlangs de tip om burgers niet meer met ‘meneer’ of ‘mevrouw’ aan te spreken, om zo meer rekening te houden met mensen die zichzelf beschouwen als man noch vrouw. Ook zijn er al gemeenten die genderneutrale toiletten installeren of er over nadenken dat te doen.

Vijftien Friese gemeenten vulden de enquête in. Geen enkele Friese gemeente heeft de toiletten neutraal gemaakt of denkt er over na dit te doen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland