Het is de Friese cultuursector niet gelukt om voor 2019 bij de provincie extra miljoenen los te weken voor de legacy van LF2018. Het blijft bij 2 miljoen euro.

Een meerderheid in provinciale staten steunde woensdag het voorstel van gedeputeerde Sietske Poepjes om er 2 miljoen euro voor uit te trekken. De cultuursector vroeg om meer dan het dubbele, 4 miljoen euro, exclusief organisatiekosten.

En voor het jaar erna wilde het cultuurveld nog eens zo’n bedrag. Bovendien wenste het culturele veld dat er twee keer een miljoen euro beschikbaar komt om ticketrisico’s op te vangen, terwijl de provincie daar eenmalig een miljoen voor uittrekt.

PVV en FFP tegen

Wel besloot een politieke meerderheid om alvast ook voor 2020 2 miljoen euro uit te trekken. Alleen PVV en FFP stemden tegen.

,,Wy ha net krigen wat we yn de holle hiene’’, zegt Douwe Zeldenrust, directeur van Keunstwurk en een van de woordvoerders van de sector. Hij vindt het wel positief dat er in plaats van één voor twee jaar geld komt.

,,Wy binne der bliid mei dat wy oan tafel sitte. Dy erkenning is der.’’ Er is volgens hem een mooie basis om op voort te borduren.

Bedrag verdubbelen

Vier van de dertien fracties wilden het bedrag voor de komende jaren al verdubbelen: D66, 50PLUS, Partij voor de Dieren en het zelfstandig statenlid Sietze Schukking.

De staten geven ook nog eens 500.000 euro voor de marketing van de legacy. Voorwaarde is wel dat er uiterlijk het eerste kwartaal van 2019 een plan van aanpak ligt. In dat kwartaal verschijnt overigens ook een evaluatie van LF2018, zei gedeputeerde Sietske Poepjes. In dat kwartaal moet ook duidelijk worden of er een cultuurkortingskaart kan komen voor mensen met lagere inkomens.

Van het geld dat de provincie nu beschikbaar stelt, mag jaarlijks maximaal 500.000 euro besteed worden aan organisatiekosten, zo bepaalden de staten. Hoe die organisatie precies vorm krijgt, moet de komende weken blijken.

Poepjes vertelde de staten dat de gemeente Leeuwarden 720.000 euro steekt in legacy-doelen. Van andere Friese gemeenten zijn haar nog geen bijdragen bekend.

Kritiek van oppositiepartijen

Vanuit oppositiepartijen klonk kritiek op de lijn die gedeputeerde staten hebben uitgestippeld. D66’er Margreet Mulder is het ,,onvoorstelbaar’’ dat de provincie de inbreng vanuit de cultuursector, zoals die er de afgelopen maanden is geweest, links heeft laten liggen. Statenlid Schukking zei dat de legacy-politiek veel te laat op gang is gekomen. ,,Op syn lêst yn de maaitiid hie der al in plan lizze moatten.’’ De PVV vindt het raar dat er al geld voor de LF2018-nalatenschap vrijkomt, terwijl nog niet eens duidelijk is wat de exacte effecten van het culturele jaar zijn geweest. PVV’er Harrie Graansma sprak van een bodemloze put.

Toch stemden liefst elf fracties uiteindelijk voor de aangepaste plannen: CDA, PvdA, VVD, SP, FNP, ChristenUnie, D66, GrienLinks, Partij voor de Dieren, 50PLUS en statenlid Schukking. Alleen PVV en FFP zijn tegen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Culturele Hoofdstad
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct