Waar bekende burgemeesters als Depla, Halsema, Roemer en Bruls pleiten voor het snel openen van terrassen, trappen Friese burgemeesters op de rem. ‘It kin net’.

Terrassen openen om de openbare orde te handhaven en drukke parken te voorkomen. De burgemeesters Depla (Breda), Halsema (Amsterdam), Roemer (Alkemaar) en Bruls (Nijmegen) voelen daar wel wat voor. ,,Het openen van de terrassen wordt bijna een openbare orde-maatregel”, aldus Bruls donderdag, die tevens voorzitter is van het Veiligheidsberaad. Ook de Tweede Kamer wil dat het kabinet kijkt of de terrassen vanaf 15 maart open kunnen. De oproep van de burgemeesters voor versoepeling van de regels, staat los van de geplande horeca-actie, die op 2 maart de terrassen uit protest wil openen. Een oproep waar begrip voor is, maar waar wel op zal worden gehandhaafd.

,,Nee ik ondersteun het pleidooi van collega’s als Depla, Halsema, Roemer en Bruls niet. Omdat de cijfers geen aanleiding geven voor een verdere versoepeling als het open laten gaan van de terrassen. Daar hebben we het gisteren in de Veiligheidsregio ook over gehad, daarin zijn de Friese burgemeesters buitengewoon eensgezind”, reageert Jannewietske de Vries, burgemeester van Súdwest-Fryslân.

Verantwoordelijk als bestuurder

,,Ja dat klopt”, zegt burgemeester Sybrand Buma, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Friesland. ,,We willen zo graag weer open, de wens is er. En tegelijkertijd moeten we concluderen dat het oplopend aantal besmettingen het onmogelijk maakt. Wij zijn er als bestuurders ook verantwoordelijk voor dat de ic’s in april niet weer vollopen en de zorg vastloopt.”

,,Ik nim der kennis fan mar fyn net dat dy diskusje oer it iepenjen fan terrassen fia de media fierd wurde moat. Ik doch der net oan mei, de situaasje is noch te earnstich. As je de rûtekaart folgje, is der gjin rûmte foar ferrommingen. It kin net”, concludeert burgemeester Johannes Kramer van Noardeast-Fryslân.

Maar uit diverse onderzoeken en peilingen blijkt dat het draagvlak voor de coronamaatregelen afneemt. En dat er steeds meer vragen komen over de noodzaak en de versoepelingen. Realiseren zich ook de Friese burgemeesters.

,,Wat ik derfan meikrij is dat minsken de maatregel wol stypje mar dat der wol mear fragen binne. Wêrom meie je wol mei santich minsken tagelyk yn in supermerk en mar mei twa yn in skuonsaak? En dat is begryplik mar de realiteit is wol dat it tal besmettingen oprint. We binne der noch net”, stelt Kramer.

Handhaving is lastig

,,Handhaving van de naleving levert nog geen grote problemen op. De meeste mensen houden zich aan de regels en anders dan in bijvoorbeeld Amsterdam, waar het Vondelpark meerdere dagen erg druk was, hebben we hier de ruimte”, vult De Vries aan.

,,It is altyd lestich om te hânhavenjen op it neilibjen fan de maatregels. We geane der net mei de gummiknuppel yn mar dogge it mei ferstân. It falt hjir gelokkich wol wat ta, der binne gjin situaasjes lykas yn it Vondelpark yn Amsterdam. Sokke grutte groepen jongerein hawwe we hjir ek net”, vervolgt Kramer.

,,Niemand kan ontkennen dat dit een moeilijke fase is waarin we nu zitten”, zegt Buma. ,,Qua handhaving is het nu nog goed te doen. Maar er komen nog een paar pittige maanden aan want het weer open gaan van de samenleving gaat langzamer dan iedereen hoopt. En dat is psychisch ook moeilijk, de lente komt er aan maar de besmettingen lopen op. Door de vaccinaties komt er verlichting in zicht. Vorig jaar hadden we uiteindelijk een goede zomer, en nu moeten we alles op alles zetten om weer een goede zomer te krijgen.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Coronavirus
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct