Friese advocaten staken om te lage vergoeding

Tjalling van der Goot. ANP

Friese strafrechtadvocaten staken de eerste twee weken van 2020, omdat ze de vergoeding voor het bijstaan van minder bedeelden te laag vinden.

,,Je moatte in sinjaal ôfjaan’’, zegt advocaat Tjalling van der Goot. Friesland telt zo’n zestig strafpiketadvocaten. Zij staan mensen bij die zelf geen rechtshulp kunnen betalen. De overheid neemt de kosten voor deze zogeheten sociale advocaten op zich.

Maar voor de raadslieden kan de vergoeding die ze voor deze gefinancierde rechtsbijstand krijgen lang niet uit. Zo ontvangen ze geen reiskosten en moeten ze het doen met een vaste vergoeding, ook als een zaak veel meer tijd kost dan gemiddeld.

De onderbetaling door de overheid is al jarenlang een sluimerend probleem, benadrukt Van der Goot. ,,Der ha ferskate ûndersiken west, mar minister Sander Dekker wol neat. Al hiel lang net.’’

'Doof voor argumenten'

Van der Goot verwijst naar het onderzoek van de Commissie Van der Meer in 2017. Die kreeg van toenmalig minister Ard van der Steur de opdracht om onderzoek te doen naar de tijd die advocaten besteden aan deze zogenoemde ‘toevoegingszaken’ en de vergoeding die daar tegenover staat.

Volgens deze commissie moest het kabinet jaarlijks 127 miljoen euro extra uittrekken om advocaten een redelijk inkomen te kunnen garanderen, aldus de commissie. ,,Minister Dekker blijft doof voor onze argumenten’’, zo meldt de Nederlandse Vereniging van Advocaten (NOvA), die de staking steunt, net als twee verenigingen van strafrechtadvocaten.

,,Ondanks duidelijke aanbevelingen van diverse commissies is er nog steeds geen sprake van een redelijke vergoeding voor de sociale advocatuur. De minister moet zijn verantwoordelijkheid voor een goede rechtsbescherming serieus nemen en ervoor zorgen dat snel een passende oplossing wordt geboden.’’

Gehoor gegeven

De teleurstelling was groot toen op Prinsjesdag bleek dat er weer geen extra geld voor sociale advocatuur zou komen.

Alle Friese strafpiketadvocaten hebben gehoor gegeven aan de oproep van initiator Robert Malewicz door 1 tot en met 14 januari 2020 op te geven als ‘verhindering voor het strafpiket’. Ze krijgen dan geen diensten toebedeeld.

,,De sosjale advokatuer kin him net bedrippe’’, zegt Van der Goot. ,,It tal abbekaten dat ynskreaun stiet, nimt ta. Mar it tal dat ynskreaun stiet foar pro deo nimt ôf. Guon stopje dermei en wolle it net mear dwaan. Fan allinnich sosjale advokatuer kinne wy ek net libje.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland