Friese Preventie Aanpak kan van start

FOTO SHUTTERSTOCK

De Friese zorgwethouders hebben donderdag ingestemd met de uitvoering van de Friese Preventie Aanpak. Die moet ertoe bijdragen dat alle inwoners van Friesland in alle levensfasen ondersteuning kunnen krijgen bij een gezond leven.

De aanpak vloeit voort uit de Nederlandse Preventie Aanpak, die staatssecretaris Paul Blokhuis eerder heeft gelanceerd. Het is een verzameling van al bestaande projecten van GGD Fryslân. Veel wethouders drongen erop aan dat het plan niet tot extra bijdragen leidt.

Of dat lukt, blijkt pas aan het eind van dit jaar.