Frankrijk overweegt over anderhalf jaar de jacht op de grutto te heropenen. Vogelbescherming Nederland slaat alarm en start een publiekscampagne.

Hoe slecht het ook gaat met de grutto, de Franse regering lijkt de jacht op deze vogel weer te willen vrijgeven. De vooral in ons land broedende vogel trekt in het vroege voorjaar en de nazomer langs de Franse kust van en naar de overwintergebieden in Portugal, Spanje en West-Afrika. Onderweg naar het zuiden zouden vooral jonge grutto’s dan het doelwit worden van Franse jagers.

Eén jaar verlengen

In het Franse parlement ligt het voorstel om het nu geldende jachtverbod met slechts een jaar te verlengen. Daarna komt de kwestie opnieuw aan de orde. De uitleg bij dat voorstel doet het ergste vrezen, zegt Lars Soerink van Vogelbescherming.

De Franse zustervereniging LPO vreest heropening van de jacht en schakelt daarom de vogelbeschermers in de buurlanden in met de oproep de Franse regering aan te schrijven.

'Bespotlik en in slach yn it gesicht fan de beskermers'

Dat past in de door de overheid gestarte procedure voor consultatie van burgers. Soerink vindt dat ook Nederlanders het recht hebben daar aan mee te doen. ,,Dat is legitiem, want het gaat om onze vogels.’’

Van hulp op Europees niveau verwacht Vogelbescherming weinig. Er zijn weliswaar richtlijnen die de gruttojacht verbieden, maar als de Fransen een beroep doen op tradities, gelden al gauw uitzonderingen. Soerink vergelijkt de situatie met het stierenvechten in Spanje. ,,Dat is ook tegen de regels, maar het gaat gewoon door.’’

Jonge vogels de dupe

De gruttojacht ligt al tien jaar stil. In 2008 kwam er overeenstemming over een vijf jaar durend verbod. Dit moratorium werd daarna nog eens met vijf jaar verlengd, maar nu het opnieuw afloopt, wil de Franse regering een verlenging van slechts een jaar om de jacht in 2020 te kunnen heropenen.

,,As dit trochgiet, is it bespotlik en in slach yn it gesicht fan de beskermers’’, reageert trekvogelecoloog Theunis Piersma van Rijksuniversiteit Groningen. Vooral jonge grutto’s die voor het eerst naar het zuiden vliegen, zullen de dupe zijn, verwacht de hoogleraar uit Gaast. Die komen in Frankrijk aan de grond en zijn dan een doelwit voor de jagers.

Weinig kuikens groot

Van de grutto’s die in ons land broeden zijn dat er niet veel, simpelweg omdat er de laatste jaren weinig kuikens opgroeien. Voor de IJslandse ondersoort ligt dat anders. Daar zat tot dit jaar de groei nog in.

Vijf jaar geleden, bij de vorige verlenging van het moratorium, speelde het zenderonderzoek van de grutto’s bij de onderhandelingen nog een belangrijke rol. Franse vogelbeschermers brachten bij de onderhandelingen de Nederlandse gegevens in, waaruit onmiskenbaar duidelijk werd dat de trekbaan over Frankrijk gaat.

Zenders

Dat de jacht op de grutto toen niet werd vrijgegeven, had met de zenders te maken, stelt Piersma. ,,Want fan in skries mei in stjoerder ûntdekst dat er sketten wurdt, en dat wolle de jagers net.’’

Net als nu stond ook toen de wulp op de nominatie om langs de Atlantische kust vrij bejaagbaar te worden. Met die soort ging het nog slechter dan met de grutto. Piersma: ,,At se dan kieze moatte tusken de wylp en de skries, dan soest sizze dat se de wylp mei rêst litte.’’ Dat deed Frankrijk niet. Het koos juist voor de wulp, ,,út eangst foar de stjoerders op de skriezen’’.

Dat is vandaag de dag ook nog aan de orde. Nederlandse onderzoekers kunnen de trekkende vogels op Frankrijk volgen en daar publiciteit aan geven. Piersma: ,,Dêr hawwe de jagers gjin niget oan yn in tiid fan sociale media.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct