Franekeradeel in 2015 in de plus

De gemeente Franekeradeel heeft het jaar 2015 afgesloten met een positief financieel resultaat. Dat blijkt uit de jaarstukken over 2015.

Er is een bedrag van 1.389.950 euro overgebleven. Burgemeester en wethouders stellen de raadscommissie voor dit bedrag te verdelen. Er gaat 789.950 euro naar de algemene reserve en 600.000 euro naar een nieuwe reserve op het gebied van het Sociaal Domein.

De algemene reserve is met 10,5 miljoen euro voldoende, maar kan dalen door eventuele claims.