Fracties van Forum voor Democratie, PVV en ChristenUnie willen spoeddebat over weidevogelplan provincie

Boeren protesteerden woensdag bij het provinciehuis tegen de plannen. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

De fracties van Forum voor Democratie en PVV in de provinciale staten hebben een spoeddebat aangevraagd met het college van gedeputeerde staten over het weidevogelplan van de provincie. Ook de ChristenUnie steunt de aanvraag.

Daarmee is er voldoende steun en kan het spoeddebat doorgang vinden. Als het aan die fracties ligt, wordt het debat volgende week woensdag gehouden, op verkiezingsdag.

De partijen komen met de aanvraag op de dag dat boeren in actie komen tegen het voornemen van de provincie om boeren niet zomaar toegang te geven tot hun eigen land. Iedere keer dat boeren hun land willen maaien, bemesten of beweiden moeten ze eerst hun land laten controleren op vogelnesten.

Die wettelijke zorgplicht bestaat al, maar is in de praktijk moeilijk te handhaven. De provincie wil daarom dat nazorgers of andere vogeldeskundigen het land komen controleren voordat een boer uit een weidevogelgebied of akkervogelgebied op zijn land bezig wil.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Politiek