Forum-voorstel voor versoepelen referendumregels haalt eerste drempel

Het provinciehuis aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden. FOTO LC

Het burgerinitiatief om een provinciaal referendum te houden over de Friese referendumregels heeft genoeg ondersteuningsverklaringen binnen om behandeld te worden in Provinciale Staten.

Initiatiefnemer Kevin Oudhuis uit Leeuwarden heeft, met steun van Forum voor Democratie, ruim 2000 handtekeningen binnen. Er waren 1673 krabbels nodig om het verzoek op de politieke agenda te krijgen.

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten moeten de handtekeningen gecontroleerd worden op geldigheid. Zo tellen alleen de verklaringen van inwoners van Friesland mee. Ook moet gecontroleerd worden of er niet is gesjoemeld met de adresgegevens en handtekeningen van de ondertekenaars.

Is dat niet het geval en gaan Provinciale Staten akkoord met het verzoek van Oudhuis, dan zijn ruim 25.000 ondersteuningsverklaringen nodig om daadwerkelijk een referendum uit te schrijven. De initiatiefnemer heeft dan een paar weken de tijd om de drempel te halen.

Oudhuis en Forum-fractievoorzitter Albert van Dijk willen het gemakkelijker maken om een referendum te houden. Niet 1673 maar 400 handtekeningen vinden zij genoeg voor een inleidend verzoek. Voor een definitief voorstel zouden dan 12.000 handtekeningen voldoende moeten zijn, in plaats van de 25.000 nu.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland