Hannes Scherjon bij de ingang van de fierljeppolder. Op het informatiepaneel is het stelsel van slootjes te zien. Het houten gebouw helemaal achteraan is het fierljepmuseum.  FOTO MARCHJE ANDRINGA

Fierljepmuseum met slootjes en schansen in Noardburgum

Hannes Scherjon bij de ingang van de fierljeppolder. Op het informatiepaneel is het stelsel van slootjes te zien. Het houten gebouw helemaal achteraan is het fierljepmuseum. FOTO MARCHJE ANDRINGA

Na een schaats- en een kaatsmuseum heeft Friesland nu ook een fierljepmuseum. Met daarbij een slootjesstelsel waar de bezoeker kan polsstokspringen.

Het museum met ‘fierljeppolder’ is een idee en eigendom van de familie Scherjon uit Noardburgum en ligt naast Scherjons klompenmakerij en -museum.

,,Wy binne der al hiel lang mei dwaande’’, vertelt Hannes Scherjon, oud-winnaar van de Sulveren Pols. Hij studeerde ooit af op het opzetten van een buitensportbedrijf. Zijn oog viel op de boerderij ten zuiden van de klompenmakerij. ,,By de gemeente hawwe wy frege oft dêr aktiviteiten komme koene, mocht dy ea ris te keap komme.’’

Alles zelf betaald

In 2013 kwam de boerderij te koop, een jaar na het overlijden van hun vader Eelke Scherjon. Hannes, Jilles en hun moeder besloten het pand te kopen om er later activiteiten te organiseren die ook de klompenmakerij ten goede zouden komen, door het aantrekken van publiek. ,,Mar earst hawwe wy de klompemakkerij oppakt.’’

De afgelopen 2,5 jaar stonden in het teken van het ontwerpen en realiseren van het museum en de fierljeppolder. De familie heeft alles zelf betaald en er veel eigen werk ingestoken, vertelt Scherjon. De inkomsten moeten vooral komen uit de entree, van 5 euro per persoon.

Van transportmiddel naar vermaak tot sport

Bezoekers kunnen eerst een rondje door het nieuwe museumgebouw maken, waar de hele geschiedenis van het fierljeppen uit de doeken wordt gedaan. Het begint bij polsstokspringen tijdens het ‘aaisykjen’ en de jacht, als transportmiddel.

Vervolgens wordt het polsstokspringen een vorm van vermaak. Scherjon vertelt dat de Bond van Friese Vogelwachten in 1957 voor het eerst een wedstrijd polsstokspringen organiseerde, om het aaisykjen en het veldwerk bij de jeugd te propageren.

Dit idee sloeg zo aan dat her en der ook wedstrijden werden gehouden, waardoor het uiteindelijk een sport werd: fierljeppen. In het museum is de ontwikkeling van de sport te zien in de vorm van onder meer materialen, wedstrijdshirts en vele bekers en medailles.

Douchegelegenheid aanwezig

Na het museumbezoek kunnen mensen een polsstok pakken en zelf over slootjes van verschillende breedten springen. Voor degenen die nat gaan is er een douchegelegenheid aanwezig.

Op het terrein zijn ook twee jeugdschansen en een grote schans om echt te fierljeppen, maar deze zijn alleen te gebruiken onder begeleiding in de vorm van een clinic.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct