Feest zonder eregast in Dokkum

Birthe Leemeijer bij de sobere ‘opening’ in Dokkum. FOTO JILMER POSTMA

Waar in de overige tien steden fonteinen spetterden bleef het in Dokkum bij het uitdelen van wat ijsschaafsel. Knullig, maar men maakte er het beste van.

Gezeten aan biertafels kijken zo’n honderdvijftig mannen, vrouwen en kinderen op de Dokkumer Markt naar een groot videoscherm. Ze zien Franeker juichen om de Oortwolkfontein, Bolsward om De Vleermuis, Leeuwarden om Love (of de kinderkopjes), Harlingen om de potvis.

Optimistisch

De Noordoostfriezen zitten op het enige stukje van de Markt dat bestraat is – met mooi mediterraan aandoende plavuizen, dat wel. Achter hen, voorbij de bouwhekken, een enorme bouwput. Daar ergens moet hún fontein verrijzen, de veelbesproken IJsfontein. Die is nog allesbehalve klaar. Kunstenares Birthe Leemeijer noemde gisteren in deze krant een oplevering in oktober, zoals de organisatie nu voorspelt, ,,nogal optimistisch’’.

Over dat de IJsfontein op deze ‘Kletterdei’ niet af is, en Dokkum als een muurbloempje aan de kant zit terwijl de rest van Friesland zijn nieuwe fonteinen viert, valt van alles te zeggen. En toch maakt men er hier op het tochtige plein het beste van. Er is muziek, champagne, hapjes. Kinderen krijgen een consumptiebon om bij een eetcafé even verderop een frietje te halen.

'Slechter as it wie, kin net'

Fontein in juni?

Ook Sipke en Gerry Wiersma uit Dokkum kijken naar het grote scherm. ,,Dochs even sjen. Yn de simmer wolle wy nochris in rûndsje meitsje.’’ En als de IJsfontein echt geopend wordt zullen ze hier weer staan. ,,At wy thús binne.’’ Sipke verwacht overigens dat dat al in juni is.

De zusjes Bakker, Aukje en Dineke, zien zo’n rondje Friesland ook wel zitten. Ze hebben er vrede mee dat ze nog even op de IJsfontein en de nieuwe Markt moeten wachten. ,,It is altyd in ferbettering. Slechter as it wie, kin net.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
11 Fountains
Culturele Hoofdstad