FNP wil meer drones inzetten om weidevogels te beschermen

Bezoekers van de Weidevogelkennisdag turen naar het scherm waarop de waarnemingen te zien zijn van de drone in de verte.

De Statenfractie van de FNP heeft een motie ingediend om meer drones in te zetten om weidevogels in Friesland te beschermen.

Volgens de partij is uit een onderzoek van de Bond Friese Vogelwachten namelijk gebleken dat de inzet van drones heel effectief is om nesten van weidevogels op te sporen.

Boeren kunnen zo, omdat de nesten vroegtijdig opgespoord zijn, tijdens het maaien of bewerken van het land rekening houden met de nesten.

Volgens de FNP-fractie kan er met de inzet van drones en droneteams op een dag veel meer gedaan worden aan het weidevogelbeheer dan anders het geval zou zijn. Daarop vraagt de fractie middels een motie aan Gedeputeerde Staten om te bekijken hoe drones het beheer, de bescherming van de weidevogels en andere natuuropgaven verbeterd kunnen worden.