FB Oranjewoud neemt voor 1 euro aandelen gemeente Groningen in Groningen Airport Eelde over

Foto: Archief DVHN

Stichting FB Oranjewoud neemt voor een symbolisch bedrag van 1 euro de aandelen van de gemeente Groningen in Groningen Airport Eelde over.

Het gaat om het aandelenbelang van 26 procent dat nu de gemeente Groningen nog in haar bezit heeft. De aandelen staan voor 1 euro in de boekhouding van de gemeente.

De verkoop volgt op het raadsbesluit van eind 2017 om een andere aandeelhouder te zoeken.

,,Groningen Airport Eelde is een essentieel onderdeel van de Noord-Nederlandse infrastructuur”, zegt bestuursvoorzitter Jorrit Volkers van FB Oranjewoud. ,,Het vliegveld is voor Noord-Nederland een belangrijke, aantrekkelijke vestigingsfactor. Bovendien is Groningen Airport Eelde een mogelijk goede aanjager van de werkgelegenheid in de regio.’‘

Voortgekomen uit verkoop Friesland Bank

Stichting FB Oranjewoud is voortgekomen uit de verkoop van Friesland Bank aan de Rabobank. Met het vermogen dat hiermee verkregen werd, is de stichting opgericht.

De stichting heeft als doel het bevorderen van het sociaal, economisch en cultureel klimaat in Noord-Nederland. Vanuit dit doel heeft ze – via een participatie BV – deelnemingen in diverse noordelijke bedrijven, zoals NDC mediagroep.

De stichting wil daarnaast het noordelijk ondernemersklimaat bevorderen. Het past binnen dit doel om ook de aandelen in Groningen Airport Eelde NV te verwerven.