Extra natuuronderzoek rond Psy-Fi geweigerd

Psy-Fi Leeuwarden

Er komt geen extra onderzoek naar de gevolgen voor natuur en dieren van het festival Psy-Fi in recreatiegebied de Groene Ster bij Leeuwarden.

De gemeentelijke bezwarencommissie had dit geadviseerd. Maar burgemeester en wethouders leggen dit advies naast zich neer. Het ecologisch onderzoek uit 2014 volstaat, zegt het college.

Bovendien is vorig jaar, toen het festivalterrein werd uitgebreid en het bezoekersaantal flink steeg (tot 17.000, in 2016 maximaal 15.000, red.), het onderzoeksbureau gevraagd naar de mogelijke gevolgen hiervan. Die zijn er niet, luidde het antwoord.

De bezwarencommissie heeft zich begin dit jaar gebogen over de talrijke bezwaarschriften van omwonenden tegen de vergunning voor dit vijfdaagse festival, vorig jaar augustus. Vorige maand kwam het advies: bewoners kregen op diverse onderdelen gelijk.

Burgemeester en wethouders zijn het hier op menig punt mee oneens. De adviezen voor andere geluidmetingen (de 260 klachten tijdens het evenement hadden bijna allemaal betrekking op geluidoverlast, red.) worden niet opgevolgd. De organisatie laat overigens op de eigen website weten dat er ’s nachts gedurende acht uur geen muziek meer zal klinken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland