De Opdracht in Ureterp viert zijn excellente status in 2017. FOTO LC

Excellente school? In Friesland liever niet

De Opdracht in Ureterp viert zijn excellente status in 2017. FOTO LC Foto: Kees van de Veen

Scholen in Friesland laten de verkiezing tot ‘excellente school’ vrijwel volledig aan zich voorbijgaan. Maandag onthult de Onderwijsinspectie de nieuwe lijst.

Slechts een paar basisscholen hebben zich gemeld voor de verkiezing. In het voortgezet onderwijs doet zelfs geen enkele school mee. De koepels van openbare en christelijke scholen, Pompeblêd en Fricolore, hebben afgesproken dat geen van hun scholen een gooi doet naar het predicaat.

,,We stimuleren niet dat scholen meedoen’’, zegt bestuurder Hans Greidanus van PCBO Leeuwarden en omstreken. De christelijke basisscholen geloven niet zo in dit vlagvertoon, dat door de Inspectie voor het Onderwijs wordt georganiseerd.

Albert Helder van Proloog, de koepel van openbare basisscholen in Leeuwarden, is het hier van harte mee eens. Hij rept van ‘een glazuurlaagje, windowdressing’. ,,Dit is voor de buitenkant, wij steken onze energie liever in meer inhoudelijke zaken.’’

Voorbeeld zijn

De Onderwijsinspectie ziet het anders: ,,Het is belangrijk dat scholen in Nederland blijven werken aan hun kwaliteit, zodat leerlingen steeds beter onderwijs krijgen. Excellente scholen kunnen een voorbeeld zijn voor andere scholen.’’

,,Onze school heeft zich opnieuw aangemeld voor het predicaat excellent’’, schreef directeur Tineke Geertsema van Integraal Kindcentrum Sint Michaëlschool in Harlingen al in april vorig jaar in een opiniestuk in deze krant. Wat is er mis met excellente scholen?, vraagt zij zich af. ,,Wij vinden het belangrijk om uit te dragen dat bij ons op school kinderen met taalachterstanden passend onderwijs krijgen aangeboden’’, zegt Geertsema.

De Sint Michaëlschool telt nu 360 leerlingen. Dat zijn er meer dan toen de school het predicaat drie jaar geleden voor het eerst kreeg. Maar daar is het de school niet om te doen geweest, aldus Geertsema. ,,Wij beschouwen het krijgen van de titel ‘excellent’ als een mooie manier om te laten zien waar onze passie ligt.’’

Uit onderzoek in Harlingen bleek enkele jaren geleden dat kinderen hier meer dan gemiddeld last hebben van een taalachterstand. ,,Als ze hier niet terecht kunnen, moeten ze naar De Skelp in Drachten. Dat is voor een kleuter een lange reis. Wij willen laten zien dat wij een veilig en goed pedagogisch klimaat bieden aan kinderen met een achterstand.’’

Afwegingen

Bestuurder Joost Visser van Fricolore begrijpt dat individuele scholen behoefte kunnen hebben aan zo’n prikkel. ,,Maar voor het totale voortgezet onderwijs in Friesland gelden andere afwegingen. Samen met de koepel voor openbare scholen zijn wij verantwoordelijk voor een goede onderwijsinfrastructuur in Friesland.''

,,In deze tijd van krimp is dat een flinke opgave. Zo’n predicaat excellent kan leiden tot onderlinge concurrentie van scholen. En dat vinden wij ongewenst.’’

Friesland telt op dit moment drie ‘excellente’ scholen: behalve de school in Harlingen zijn dit openbare basisschool De Mienskip in Buitenpost en christelijke basisschool De Opdracht in Ureterp. Maandag komen er landelijk 79 scholen bij. In totaal telt Nederland dan 191 ‘excellente’ scholen.

home
net-binnen
menu