Evangelische homoseksuelen depressief door bejegening kerk

FOTO: EPA

Evangelische kerken reageren afkeurend op homoseksualiteit. Ze moeten zich veel meer bewust zijn van de enorme impact die dit op mensen heeft.

Dat is een aanbevelingen die Anne de Groot doet in haar onderzoek Uit de kast. Uit de kerk? over seksuele diversiteit in evangelische gemeenten. De Groot (28) deed het kwalitatieve onderzoek in het kader van haar studie antropologie, in samenwerking met COC Friesland en Tûmba. Ze presenteerde de uitkomsten maandag bij het COC in Leeuwarden.

'Mensen willen graag bij de kerk blijven horen, maar dat is heel lastig omdat er zo negatief op wordt gereageerd'

Aanleiding was de constatering dat de emancipatie van homoseksuelen in evangelische gemeenten moeizaam verloopt. De Groot sprak verschillende mensen die te maken hebben (gehad) met homoseksuele gevoelens en een evangelisch-christelijk geloof. Op het moment dat ze uit de kast kwamen, kregen ze nogal eens te horen: je kunt het wel zijn, maar je hoeft er nog niks meer te doen. ,,Op dat moment ontstaat er een conflict tussen je homoseksualiteit en je geloof. Mensen willen graag bij de kerk blijven horen, maar dat is heel lastig omdat er zo negatief op wordt gereageerd.’’

De Groot (zelf niet gelovig en heteroseksueel) constateerde dat mensen hier heel verschillend mee omgaan. De een kiest toch voor een heteroseksuele relatie, de ander blijft celibatair en er zijn de kerkverlaters die concluderen dat het geloof hen beperkt.

Aanbevelingen

Alle tien geïnterviewden waren door periodes van depressies gegaan die ze in grote mate toeschreven aan de manier waarop de kerk omging met hun geaardheid.

De onderzoeker komt met enkele aanbevelingen. Goede en laagdrempelige voorlichting is van essentieel belang voor een positievere beeldvorming. En kerken zouden zich veel meer bewust moeten zijn van de impact van hun bejegening.