Erkenningsaanvraag Bildts de deur uit

Erkenningsaanvraag Bildts de deur uit

Vrijdag 19 februari is een belangrijke dag voor de Bildtse taal.

Vrijdag 19 februari is een belangrijke dag voor de Bildtse taal.

Dan wordt de aanvraag voor erkenning van het Bildts als minderheidstaal aangeboden aan Lutz Jacobi, als vice-voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken.

De gemeente het Bildt wil graag dat minister Ronald Plasterk de Bildtse taal toevoegt aan de lijst van beschermde talen in het Europees Handvest voor Regionale Talen en Talen van Minderheden van de Raad van Europa.

Omdat de gemeente in 2018 opgaat in de nieuwe gemeente Waadhoeke kan zij het Bildts niet zelf blijven beschermen.