Volop sfeer op het festivalterrein.

Er volgt een hete herfst rond festivals in de Groene Ster

Volop sfeer op het festivalterrein.

Het politieke debat van het komend half jaar wordt bepalend voor de toekomst van festivals in de Groene Ster. Woensdag zet de gemeente een belangrijke stap.

De geluidsnormen en andere regels rond festival Welcome To The Village leidden dit weekeinde weer tot veel discussie. Wie de sociale media volgde, kreeg de indruk dat het om een eenvoudige kwestie ging. In werkelijkheid draait het om taaie juridische stof.

PvdA-wethouder Sjoerd Feitsma wil na de zomer het debat over de toekomst aanzwengelen in de gemeenteraad. Dit proces loopt over twee sporen. Ten eerste moet er een nieuw bestemmingsplan komen. ,,Voordeel hiervan is dat festivals dan geen aparte omgevingsvergunning meer nodig hebben’’, zegt Feitsma. Alleen een evenementenvergunning is dan nog noodzakelijk. Die is eenvoudiger af te geven.

,,Het ontwerp-bestemmingsplan staat woensdag in Huis-aan-Huis .’’, zegt voorlichter Tjalling Landman van de gemeente. Daarmee is bestuurlijk de eerste grote stap gezet naar een definitief plan, waarin het gebiedsgebruik duidelijker wordt geregeld dan nu het geval is.

'Veel meer dan Groene Ster'

Tegelijkertijd wil wethouder Feitsma met de gemeenteraad bekijken hoe het toekomstige evenementenbeleid eruit moet zien: ,,Daarbij kijken we naar alle festivals in de stad, want we hebben er veel meer dan alleen in de Groene Ster.’’

Als voorbereiding hierop wil hij aan het einde van deze zomer met de festivalbesturen in gesprek. ,,Dan is het de vraag: is het voor de volgende edities nog werkbaar om ze in dit gebied te organiseren?’’

De twee sporen leiden niet per se tot andere regels dan nu het geval is. Met andere woorden: ook als er een nieuw bestemmingsplan en een nieuw evenementenbeleid zijn vastgesteld, zouden dezelfde geluidsnormen en stiltetijden kunnen blijven gelden als het afgelopen jaar, tenzij de gemeenteraad die opnieuw wil veranderen. Er werd in het verleden al geregeld aan gesleuteld, maar het bleek steevast lastig een middenweg te vinden tussen belangen van festivals en omwonenden.

'De gemeente is belast met handhaving. Als je dat dan vervolgens niet doet, neem je jezelf niet serieus'

De situatie van 2018 is sowieso een uitzonderingsjaar. Vanwege de Culturele Hoofdstad werden er extra festivaldagen toegestaan. De gemeente zal de regels in de gaten blijven houden, stelt Feitsma: ,,De gemeente is belast met handhaving. Als je dat dan vervolgens niet doet, neem je jezelf niet serieus.’’

In september/oktober krijgt de gemeenteraad de toekomst van de Groene Ster op zijn bordje, verwacht Feitsma. Begin dit jaar toonde een meerderheid van de partijen zich voorstander van festivals in de Groene Ster. Oppositiepartijen CU, PvdD, 50Plus en GBL waren kritisch.

Volgend jaar volgt op de politieke besluitvorming een juridische strijd. De sfeer is namelijk zo gepolariseerd dat tegenstanders van het nieuwe bestemmingsplan vrijwel zeker een proces opstarten. ,,We moeten vast naar de Raad van State’’, verwacht Feitsma dan ook. ,,En die heeft het heel druk.’’ Hij houdt er dan ook rekening mee dat het lang duurt voor er een definitieve uitspraak volgt.

Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct