Er komt een mienskipsloket voor kleine kunstprojecten

Sjoerd Bootsma.

Wie een goed idee heeft voor een kunstzinnig of sociaal project en op zoek is naar ondersteuning, kan sinds vrijdag terecht bij het zogeheten Mienskipsloket.

Het Mienskipsloket is een initiatief van LF2028 en Keunstwurk. Mensen kunnen er terecht voor ondersteuning van mienskips-projecten.

Vorig jaar, toen Leeuwarden Culturele hoofdstad van Europa was, bestond er naast het hoofdprogramma een zogeheten mienskipsprogramma met daarin tal van activiteiten en evenementen die door lokale gemeenschappen zelf werden georganiseerd. Dat moet doorgaan, vinden de kwartiermakers van LF2018, Lieuwe Krol en Sjoerd Bootsma.

Vandaar dat er een laagdrempelig loket komt, in het pand van Keunstwurk aan de Wissesdwinger in Leeuwarden. Daar kunnen mensen aankloppen voor steun. Geld is er niet beschikbaar, wel hulp bij het zoeken naar financiële middelen, of bij het schrijven van een goed projectplan, fondsenwerving en het zoeken naar sponsoren.

Het loket is geopend van maandag tot en met donderdag van 9.00-17.00 uur en op vrijdag van 9.00-15.00 uur.

Meer informatie: www.lf2028.eu en www.stipe.frl

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Culturele Hoofdstad