Onder het motto alle beetjes helpen, springt Epke Zonderland een dagdeel per week bij als dokter in de ouderenzorg. ,,Wy binne noch net fan dat beestje ôf.”

‘Welkom, we zijn weer open voor koffie en thee’, staat er op een krijtbord voor de ingang van het restaurant van verpleeghuis Anna Schotanus in Heerenveen. Niettemin zit Epke Zonderland om één uur ’s middags moederziel alleen in de ontmoetingsruimte, gebogen achter een laptop. Zijn dienst zit er net op.

,,Ik haw ien opname dien fan in nije bewenner en ik ha mei in kollega mei west op besite bij âlderein yn Coornhert State”, vertelt Zonderland. Normaliter is verpleeghuis Linde Stede in Wolvega zijn vaste uitvalbasis, maar dit keer was hij harder nodig in zijn woonplaats Heerenveen. Het is de derde ochtenddienst die Zonderland gedraaid heeft voor Meriant, de ouderentak van Alliade.

'Der is ferlet fan ekstra help, ik woe graach wat om hannen hâlde'

Tot voor kort deed Zonderland een dag in de week sportkeuringen voor Sportgeneeskunde Friesland. Zo houdt de Olympisch turnkampioen van 2012 affiniteit met zijn opleiding. In 2018 studeerde hij af als basisarts. ,,Ik woe noch in pear jier turne, sa bliuwst by. Wurdst dochs triggere troch sa no en dan de boeken yn te dûken”, verklaart hij. Door de coronacrisis had hij er niks meer te doen. ,,Keurings meie noch wol, mar op ien of oare wize is der minder fraach nei.”

Zijn oog was op een advertentie in de krant gevallen: er worden extra handen voor de zorg gezocht. ,,Der is ferlet fan ekstra help, ik woe graach wat om hannen hâlde. Koronasoarch kostet dokters en ferpleechkundigen in soad tiid.” Zonderland meldde zich aan via de website en werd twee weken later al gepolst. Hij kon als arts aan de slag in de ouderenzorg.

,,Dêr hie ik net direkt rekken mei holden. Ik tocht mear dat se minsken sochten yn de ûndersteuning. Minsken selskip hâlde, in soad âlderein is isolearre. Ik bin bliid ferrast dat ik it sa ynfolling jaan kin. Ik kin no de dokters hjir in bytsje ûntlêste, dy ha it dêr drok”, vertelt Zonderland, terwijl hij knikt naar het naastgelegen Coronacentrum, waar oudere Covid-patiënten uit heel Friesland worden behandeld.

Comorbiditeit

Als sportarts heeft Zonderland vooral te maken met jonge, fitte mensen. De ouderengeneeskunde is een heel andere tak van sport. ,,Hjir hast te krijen mei comorbiditeit”, zegt Zonderland. Verpleeghuisbewoners kampen met meerdere klachten, zowel psychisch als fysiek. ,,En dit wurdt úteinlik harren nije wenning.” Met hulp van een logopedist, fysiotherapeut, psycholoog, sociale medewerkers en zelfs een muziektherapeut proberen de artsen en verpleegkundigen de laatste levensfase van de bewoners zo comfortabel mogelijk te maken, legt hij uit.

De campagne Extra handen voor de zorg wordt ondersteund door De Friesland. Zonderland is het boegbeeld van de zorgverzekeraar, maar volgens de turner is er geen verband. ,,Dat rint tafallich sa”, zegt hij. Wel is het zo dat hij tijdens de eerste golf in het voorjaar filmpjes had helpen maken voor dit doel.

Sportcarrière

In die periode had hij serieus overwogen zijn sportcarrière vroegtijdig te beëindigen en zich voltijds beschikbaar te stellen als arts. ,,Kinst net beide dwaan. Foar beide moatst fol gean. Ik kin no net mear as in heale, heechút in hiele dei wurkje. Oars reitsje ik tefolle efterop mei de training, dat meitsje ik op myn leeftiid net mear goed”, zegt de 34-jarige turner. ,,Ik stie der foar iepen, moatst mei-elkoar troch in krisis hinne. Mar medysk spesjalisten waarden doe noch net iens frege, lit stean in basisarts as ik.”

Zijn inspanningen in de ouderenzorg zijn mogelijk dan ook kortstondig. Zonderland hoopt nog altijd zijn imposante sportcarrière op de Olympische Spelen in Tokio, vanaf 23 juli 2021, op waardige wijze te kunnen afsluiten. In maart staat een eerste World Cup-wedstrijd in Doha op het programma. Daar moet hij vanaf februari gerichter voor trainen. ,,Mar as dy wedstriid net trochgiet, kin ik hjir faaks oant maart bliuwe.”

'En wy binne noch net fan dat beestje ôf'

Zonderland is één van de meer dan honderd mensen die via de campagne Extra handen voor de zorg in Friesland aan het werk zijn gegaan. Zijn bijdrage is maar klein, toch is Alliade trots op zijn nieuwe medewerker en werkt Zonderland graag mee aan een interview. ,,Dat doch ik om’t der noch hieltyd noed is oan tydlike meiwurkers. Ik bin krekt lyn noch skille, doe fregen se of ik al foarsjoen wie. Ik kin my foarstelle dat de minsken yn de soarch mentaal wurch reitsje”, vertelt hij.

Tijdens de eerste golf zette iedereen er vol adrenaline nog samen de schouders onder in de zorg. ,,Dat hâldst net in jier fol. Dêrom is dizze twadde golf dreger. En wy binne noch net fan dat beestje ôf. Yn jannewaris en febrewaris hawwe wy mei al dy ferkâldens en gryp der ek noch de hannen fol oan.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Coronavirus
Instagram
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct