Enorme drukte op het water: jachthavens vol, lange rijen voor de brug

Drukte op het water bij Woudsend. FOTO NIELS DE VRIES

Het is fors drukker op de Friese wateren dan in andere jaren. De provincie ziet het bij de bruggen. Marrekrite in de hoeveelheid afval die ze inzamelen. In de jachthavens is het woekeren met de ruimte.

Over het algemeen wordt het bij de bediening van de bruggen als drukker ervaren, stelt de Provinsje Fryslân. ,,Dit zie je niet meteen terug in de tellingen’’, zegt woordvoerder Thea Nicolai. Er wordt alleen geteld op het moment dat de brug open en dicht gaat. Sloepjes die onder de brug door kunnen, worden dus niet meegeteld.

In mei en juni viel het nog mee qua drukte. Dit heeft vermoedelijk te maken met corona. Vanaf juli is de toename wel zichtbaar. Gemeten tussen 1 mei tot 17 juli 2019 en dezelfde periode in 2020 laten een paar brugpassages grote verschillen zien. Brug Scharsterbrug +837; Brug Warns +511; Brug Noorder Oudeweg -328; Brug Janesloot -1182.

loading

Recreatieafval

Ook recreatieschap Marrekrite merkt dat er veel wordt gevaren. Zo is de wimpelverkoop nu al een groot succes. De 800 middelgrote wimpels zijn al uitverkocht en er zijn ook al 90 grote exemplaren aan de man gebracht. Directeur Lourens Touwen verwacht dat de 13.500 beschikbare kleine wimpels net voldoende zullen zijn. Vorig jaar verkocht Marrekrite respectievelijk 75, 680 en 12.000 van deze vlaggen. Het leverde netto 152.500 euro op.

Dat de drukte op het water groot is, blijkt volgens Touwen ook aan de enorme hoeveelheden recreatieafval die Marrekrite met de eigen vuilnisboot ophaalt. ,,We kunnen het maar net bijbenen.’’

De havens op de waddeneilanden geven hetzelfde beeld. Overal is nog maar zeer beperkt ruimte beschikbaar, zegt havenmeester Evert van Leunen van de passantenhaven op Terschelling. Wel is de bezetting wisselend. ,,Als er slecht weer wordt voorspeld zie je mensen wegblijven of vertrekken. Maar bij mooi weer ligt het hier al snel vol.’’