Het Bildt heeft sinds zaterdag een eigen Elfstedenmonument bij de Vrouwbuurstermolen. Hier ligt een van de pittigste stukken van de schaatsroute.

‘Ik kin my dit plak net herinnerje fan de tocht’’, bekent de laatste Elfstedenwinnares Klasina Seinstra wanneer ze het monument bij de molen onthult. Toen ze er in 1997 langs snelde, moest ze haar hoofd natuurlijk bij de wedstrijd houden. ,,Mar ik fyn dit inisjatyf hiel moai’’, zegt Seinstra. Ze hoopt er nog eens schaatsend langs te komen als toerrijder. Optimistisch: ,,Hoe langer it duorret, hoe tichterby de folgjende Alvestêdetocht komt.’’

Wie denkt aan de tocht der tochten heeft misschien niet meteen Het Bildt op het netvlies, maar in schaatskringen is dit gure gedeelte tussen Franeker en Dokkum berucht en vooral legendarisch.

,,Hier waait die kille oostenwind recht in je gezicht’’, zegt een bezoeker. ,,Hier raken heel wat mensen de weg kwijt in het donker.’’ En het ijs? ,,Dat loopt hier schuin tegen de wal op. Hier moet je schaatsen met de benen wijd’’, zo wordt verteld.

Sponsorgeld

Het idee voor een monument bij de Vrouwbuurstermolen kwam van Piet Bron, een eigenzinnige dorpsbewoner die zich niet laat tegenhouden als hij een plan heeft. Toen de gemeente niet wilde betalen, regelde Bron zelf wel sponsors, die 8000 euro bijeenbrachten.

Oostenbrug: ‘De kâns op in nije Alvestêdetocht, dy skat ik yn op nul’

Het monument bestaat uit een uitgesneden staalplaat, met hierop tegeltjes van enkele Elfstedenrijders, onder wie Seinstra en Bron zelf. ,,Der is plak foar 250 nammen’’, zegt hij. Elfstedenrijders zullen wel zelf het initiatief moeten nemen voor een eigen tegeltje, net als bij het grotere kunstwerk tussen Miedum en Gytsjerk. ,,En der komt noch ‘De Friesche Elf Steden’ boppe te stean’’.

Kruisje

Na de onthulling verzamelen zich rond het bord veel mannen die de tocht in de jaren tachtig of negentig nog hebben verreden. Hoeveel Elfstedenrijders met een kruisje in dit gebied wonen? Niemand weet het. Maar de rijdersnamen van Sint Anne, Sint Jabik en al die andere Bildtse dorpen horen allemaal op dit bord, wordt alom besloten. Nu Vrouwenparochie een monument heeft, is het meteen de symbolische heldenplek voor alle Bilkerts.

De tocht van 1997 is alweer zo lang geleden dat de bijeenkomst snel het karakter krijgt van een reünie met sterke verhalen. ,,Hoe grut de kâns op in nije Alvestêdetocht is?’’, vraagt oud-Elfsteden-ijsmeester Jan Oostenbrug zich hardop af. ,,Ik skat dy kâns yn op nul.’’ Ten eerste moet de Oostzee bevroren zijn en dat is sinds 1997 niet meer voorgekomen, benadrukt hij. Erger nog is het grote aantal veiligheidsdeskundigen dat zich tegenwoordig met de tocht bemoeit. Die zien overal problemen, waardoor ze de tocht eeuwig uitstellen, vreest hij. ,,Wy ha minsken nedich dy’t trochpakke''.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Video
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct