Dit gaat er de komende jaren gebeuren bij Heerenveen om fileleed op de A32 in te dammen

Met het verleggen van de gasleidingen start donderdag officieel de aanpak van een betere aansluiting van het centrum van Heerenveen op snelweg A32.

Waarom is het nodig om de aansluiting van het centrum van Heerenveen op de A32 aan te pakken?

Het aantal verkeersbewegingen op de A32, de snelweg van Leeuwarden via Heerenveen en Steenwijk naar Meppel, gaat de komende jaren fors toenemen. Zijn er nu nog zo’n 52.000 verkeersbewegingen per dag, in 2030 loopt dat op tot 69.000. En dat gaat problemen geven, want de op- en afritten bij Heerenveen-Centrum hebben nu al moeite om al dat verkeer te verwerken. Regelmatig staat het op de snelweg vast omdat de doorstroming aan het eind van de op- en afritten hapert doordat het verkeer in een flessenhals terechtkomt. Auto’s komen uit beide richtingen vanaf de snelweg eerst tot stilstand bij de verkeerslichten op de kruising met de K.R. Poststraat en stuitten daar bovendien op verkeer dat vanuit Heerenveen naar de snelweg wil of van het Internationaal Bedrijventerrein Friesland (IBF) komt. Richting het centrum moet het verkeer zich vervolgens langs de verkeerslichten op de kruising van de K.R. Poststraat en de Stadionweg wurmen om verder te kunnen naar het station van Heerenveen of naar het Abe Lenstra-stadion en de bedrijven daaromheen.

Met welke ingrepen moet het straks wel gaan doorstromen?

Gemeente Heerenveen, provincie Fryslân en Rijkswaterstaat denken de flessenhals aan te kunnen pakken door een turborotonde aan te leggen op de vijver ter hoogte van Mercedes-garage Wensink aan de oostkant van de A32. Deze rotonde moet de in de toekomst verwachte verkeersstromen met gemak aan kunnen. De turborotonde wordt zo dicht mogelijk tegen de snelweg gebouwd om overlast voor omliggende bedrijven en woningen te beperken. Voor verkeer uit de richting van Leeuwarden verandert er weinig, al komen hier wel meer voorsorteerstroken. Dat geeft ook meer ruimte als het druk is, waardoor het niet meer stilstaat op de snelweg.

Insprekers deden de suggestie om aan deze kant een ‘ovonde’ (ovale rotonde) te plaatsen maar deze komt er niet omdat deze juist voor extra filevorming zorgt in de spits. Vanuit het centrum richting Leeuwarden en de A7 rijdt het beter door omdat de rotonde het verkeer beter verdeelt dan de huidige verkeerslichten. Dat doet de oostelijke rotonde ook voor verkeer dat van de A32 uit de richting Wolvega komt en naar het centrum wil.

Tegelijkertijd worden ook de op- en afritten aan de zuidkant van Heerenveen bij de Oranje Nassaulaan aangepakt. In de eerste plannen uit 2016 zouden hier drie kruispunten met verkeerslichten komen. Na protest van inwoners en plaatselijk belang Oranjewoud zijn dit een turborotonde bij de Stadionweg en een turborotonde bij de Cissy van Marxveldtlaan geworden. Op de Oranje Nassaulaan blijft wel een kruispunt met verkeerslichten bestaan.

Alle ingrepen zijn in detail te bekijken op de website van Heerenveen beter bereikbaar .

Wanneer beginnen de werkzaamheden?

De eerste schop gaat vandaag de grond in. Dit gaat echter om voorbereidende werkzaamheden zoals het verleggen van gasleidingen en elektriciteitskabels. Aannemers kunnen nu inschrijven voor de klus waarna in de zomer van volgend jaar het werk zou moeten beginnen. In 2021 moet al het werk gedaan zijn.

Hoeveel kost deze ingreep?

Het project is onderdeel van de investeringsagenda van Heerenveen. De kosten worden geraamd op 26 miljoen euro. Bij het uitwerken van de plannen is er rekening mee gehouden dat er zo weinig mogelijk nieuw asfalt gelegd moet worden. Dit drukt de totale kosten voor de aanleg.

home
net-binnen
menu