Een theatrale start voor zeegemaal De Heining bij Marrum

Met een theatrale manifestatie is donderdagavond het zeegemaal De Heining in gebruik gesteld. Het afwateringskanaal loopt door het kwelderreservaat van It Fryske Gea bij Marrum.

Vijfhuizen

Over het project werd meer dan tien jaar gepraat voordat het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân (WF) er eind 2014 met een nipte meerderheid definitief ja tegen zei. Het stond jarenlang bekend onder de werknaam Vijfhuizen.

Het gemaal is geschikt om in natte perioden de wateroverlast aan de binnenkant van de deltadijk te verlichten, waarvoor bouwboeren tot nu toe op noodpompen waren aangewezen.

Daarnaast moet De Heining als hulpje dienen van de grote boezemgemalen in Stavoren en Tacozijl.

Vismigratie

Paling, spiering, stekelbaars en nog flink wat andere vissoorten kunnen boven Marrum nu weer tussen zee en zoet water migreren. It Fryske Gea hoopt op mooie verkweldering van de zomerpolder langs de boorden van het afwateringskanaal. Een dynamisch brak milieu kan zeldzaam geworden steltlopers tot broeden verleiden, zo luidt de verwachting.

Hoe een gat in de dijk bij Marrum profijt moet bieden

Hoge kosten

Op boeren en landbouwgezinde partijen maakten de hoge kosten een buitenproportionele indruk. De Heining staat er vooral voor het natuurbelang, bleven tegenstanders van het eerste uur ook bij de openingsceremonie volhouden. De meeste bezoekers leken daar overigens goed mee te kunnen leven.

'Kado'

Gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) en WF-bestuurder Marian Jager-Wöltgens (WaterNatuurlijk) zijn optimistisch over het effect op toerisme en waterkwaliteit.

Wethouder Jaap Hijma (Ferwerderadiel) denkt dat de boeren gebaat zullen zijn bij de bemalingscapaciteit. ,,It is in kado foar de streek’’, zegt Hijma.

Noodpompen

Pier Osinga, akkerbouwer in de directe omgeving van De Heining, hoopt dat noodpompen verleden tijd zullen zijn. ,,Der ha wol riten west dat hjir de dykjes rjochting seedyk gewoan ûnder wetter stienen, sa wiet. Moai as dat foarby is.’’

Projectleider Libbe Zijlstra kon opgelucht ademhalen. Gemaal De Heining moest vanwege subsidievoorwaarden uiterlijk 15 november worden opgeleverd. Vorige week werd er nog druk gelast, maar op de uiterste dag was het af.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Video