Een nepstorm beukt binnenkort op de Slachtedyk - en dit is waarom

De Slachtedyk. FOTO LC/ARODI BUITENWERF

De Slachtedyk zal binnenkort worden geteisterd door metershoge golven. Deze zullen tijdens een proef gedurende twintig uur op de groene dijken beuken.

De zware golven zijn geen gevolg van natuurgeweld, maar worden kunstmatig opgewekt met een machine van Rijkswaterstaat. Na de proef moet duidelijk worden hoe de grasmat op de zeedijk zich heeft gehouden. Het is voor de eerste keer dat een dergelijke proef, waarbij een storm wordt nagebootst, bij de Waddenzee wordt gedaan.

Het idee van de proef is om na te gaan wat de grasbedekking kan hebben aan golfslag. De test duurt twintig uur. Zodra de grasmat scheurt of er andere schade aan de dijk optreedt, wordt de nepstorm stilgelegd. ,,Er komt een grote stellage van acht meter hoog’’, zegt Wilma Nabring van Wetterskip Fryslân.

4 miljoen liter water

,,Daar wordt water in geladen en dan gaat er een sluis open. Het water kletst dan met een hoge snelheid tegen de dijk. Dat doen we op verschillende plekken waar verschillende grassoorten liggen.’’ Het water voor de proef, 4 miljoen liter in totaal, komt uit de kwelsloot, een sloot aan de binnenzijde van de dijk.

De aftrap van de proef is donderdag bij Finsterwolde in Groningen. Eind november of begin december is de Slachtedyk, tussen Oosterbierum en Sexbierum, in onze provincie aan de beurt. ,,De precieze datum is nog even afhankelijk van de testresultaten bij Finsterwolde’’, aldus Nabring.

Nieuw gras

De zogenoemde ‘golfopwekker’ zal ook bij de Eemshaven worden gebruikt. Na iedere proef wordt er een stuk nieuw gras ingezaaid, naast het testvak. Dat gras is een nieuwe soort, ontwikkeld bij de Radboud Universiteit in Nijmegen.

,,Dat mengsel heeft meer hechting en is hopelijk nog sterker dan het gras dat we nu hebben.’’ Over vijf jaar wordt er dan weer een proef gedaan om te kijken of het nieuwe gras daadwerkelijk sterker is.

Kostenbesparend

Als grasdijken net zo veilig zijn als dijken van steen of asfalt, kan dat leiden tot besparingen bij dijkaanleg, denkt Hilbrand Sinnema, betrokken bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma. ,,Als het gras overal toepasbaar is, hoeft een dijk misschien minder ingrijpend aangepast te worden.’’

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en alle waterschappen, stelde eerder dit jaar zo’n 650.000 euro beschikbaar voor dit onderzoek. De komende jaren versterkt het HWBP in heel Nederland minimaal 1100 kilometer aan dijken. In totaal is hier 7,4 miljard euro voor beschikbaar.