Economisch voordeel van Fries op de werkvloer?

De provincie wil de komende tijd onderzoek uit laten voeren naar de invloed van het Fries op de economie. Loont het gebruik van Fries op de werkvloer?

De exportcijfers blijven in Friesland met een aandeel van 7,1 procent flink achter ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 10,2 procent. Dat moet beter, maar tegelijkertijd wil de provincie ook het gebruik van het Fries op de werkvloer aanmoedigen.

Vertrouwd gevoel

Om dit beleid hard te kunnen maken en te ondersteunen zijn cijfers nodig over of het Fries inderdaad een bijdrage geeft aan groei, omzet en positieve beeldvorming bij de klant. Vermoedens hierover zijn er al wel, stelt Egbert de Vries, beleidsadviseur van Provinsje Fryslân. „Het Fries geeft mensen een vertrouwd gevoel. Wij vermoeden dat dit zeker economisch effect heeft. Zeker weten doen we het echter niet.”

Meer geld door het gebruik van Fries?

Het onderzoek moet de meerwaarde van het gebruiken van het Fries in het bedrijfsleven – als die er al is – concreet maken. Uit de uitkomsten zal blijken in welke bedrijfstakken de Friese taal loont en in welke sectoren juist minder: is er bijvoorbeeld meer geld te verdienen door het gebruik van het Fries? En geldt dit ook voor bedrijven met internationale ambities? „Te verwachten valt dat het gebruik van de Friese taal meer waarde heeft in de commerciële sector dan in de internationaal georiënteerde bedrijven,” voorspelt De Vries.

Gerichte ‘bevordering’

De uitkomsten moeten het voor de provincie duidelijk maken in welke sectoren het zin heeft om het Fries te bevorderen. „Als het bijvoorbeeld in de bankensector veel positieve effecten heeft om Fries te gebruiken, terwijl dit nog niet volledig ‘uitgebuit’ wordt, dan kunnen we ook bij onderwijsinstellingen aankloppen met onze cijfers”, aldus De Vries. „Dan kunnen ze daar aandacht aan besteden in de opleiding.”

Wie het onderzoek uit gaat voeren is nog niet bekend.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland