Driekwart van de melkkoeien staat buiten - hoe is dat in Friesland?

In Friesland zit de weidegang met 79 procent (4 procent deelweidegang) net iets boven het gemiddelde. In 2016 was dat nog 77 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Dit percentage van 79 procent is opgedeeld uit 75 procent weidegang voor alle koeien en 4 procent voor een deel van de koeien. 21 procent staat dus binnen.

Het percentage melkveebedrijven dat weidegang toepast is vorig jaar landelijk gestegen van 76 procent naar 78 procent (75 weidegang en 3 deels).

De landelijke toename is te danken aan de hogere weidegangpremie die zuivelbedrijven uitkeren en een succesvolle campagne onder grote melkveebedrijven om toch iets aan weidegang te doen. Bij deze groep onstond de trend om de koeien het jaarrond binnen te houden, omdat het efficienter zou werken, het grasland beter te benutten is en de melkproductie hoger en stabieler is.

Noord-Holland is de provincie met de meeste weidegang: op 95 procent van de bedrijven laten boeren hun koeien grazen gedurende minimaal 120 dagen per jaar. Flevoland bungelt al jaren onderaan met een percentage van 40 procent.

Niveau van 2012: 81,2 procent

Om deze trend te keren en om verdere imagoschade te voorkomen - de meeste Nederlanders zijn zeer gehecht aan de grazende koe - hebben 82 partijen zich aangesloten bij het Convenant Weidegang van de zuivelindustrie. Deze heeft zich ten doel gesteld om het percentage weidegang op te krikken tot minimaal het niveau van 2012: 81,2 procent.

Het Convenant hanteert wel een andere definitie dan het CBS. Zo kijkt het CBS alleen naar melkkoeien, de zuivelindustrie schaart ook het weidende jongvee (pinken) onder weidegang. Zodoende becijferde het Convenant vorig jaar een weidegangpercentage van 80,4 procent.

De verwachting is dat ook dit jaar de groei aanhoudt. FrieslandCampina maakte 18 juni bekend dat 303 melkveebedrijven waren overgestapt op weidegang.

Toon reacties

Mis niets van het regionale nieuws. Ontvang onze dagelijkse nieuwsupdate, helemaal gratis.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement