Drachtster werfbaas klaagt over vervuiling

De Drachtster werfbaas Chiel Bolt wil dat Smallingerland optreedt tegen de waterverontreiniging rondom zijn bedrijf Bolt Jachtwerf door dieselolie.

Volgens Bolt drijft er elk jaar tijdens het watersportseizoen wel diesel voor zijn kades, maar is de vervuiling dit jaar extreem.

De boten in zijn werf, maar ook de hijsbanden om de vaartuigen mee aan wal te takelen raken hierdoor sterk vervuild. ,,Lêsten waard der in pierwyt syljachtje brocht, klear foar de winterstalling, dy seach der net mear út doe’t dy oan de kant kaam’’, aldus Bolt.

Vanaf april heeft hij regelmatig aan de bel getrokken bij Smallingerland, Wetterskip Fryslân en milieudienst Fumo, die in totaal twintig keer ter plekke kwamen controleren. Volgens de gemeente was er ,,in de meeste gevallen sprake van een lichte verontreiniging’’.

loading

Volgens Bolt is het probleem nog niet opgelost. In een brief aan het college eist hij dat de vervuiling wordt aangepakt. Smallingerland meldt dat een aantal aanvullende maatregelen momenteel door de Fumo worden getoetst op ,,juridische haalbaarheid en doelmatigheid’’.