Dorpsmolens blijven een splijtzwam in Friesland. Burdaard mag niet, Moddergat wil niet, en Hitzum wil tevergeefs een hogere molen.

Ook in Provinciale Staten is de discussie nog lang niet uitgegeten, bleek woensdagavond tijdens een Steatekommisje op het Provinsjehus. D66 komt met twee amendementen en hoopt hiermee ruimere regels af te dwingen.

Gedeputeerde Staten stelden een nieuwe richtlijn vast. Bestaande dorpsmolens mogen worden vernieuwd, mits de opbrengsten volledig ten goede komen aan het dorp. En: de nieuwe molens mogen een maximale tiphoogte hebben van 100 meter.

Begrip dorpsmolen

Over het begrip ‘dorpsmolen’ is het pleit nog lang niet beslecht. Ria van de Laar sprak in namens een groep dorpelingen uit Paesens-Moddergat. Op 350 meter van de Waddendijk staat een molen die van de provincie de status dorpsmolen heeft gekregen. De molen is echter van de stichting Dorpsmolens Ternaard. Dat dorp ligt 10 kilometer verderop. En van het geld zien ze in Moddergat geen cent.

Dan Hitzum. De Moleferiening Ut ‘e Lijte heeft er sinds 1995 een windmolen. Het ding is technisch aan zijn eind. Het dorp heeft zitten rekenen, maar pas met een tiphoogte van tussen de 120 en 150 meter is een nieuwe rendabel. Windpark Riedpolder, langs de A31 richting Harlingen, exploiteert zes windmolens en wil er een zevende bij. Wim Kroon krijgt het volgens de nieuwe regels niet voor elkaar.

Burdaard was het sneuste voorbeeld van de vier. Het dorp wil duurzaam worden en een energiecoöperatie oprichten, maar de bestaande molen is formeel van de Vereniging Noordenwind. Volgens GS is het daarmee geen dorpsmolen, hoewel alle revenuen ten goede komen aan het dorp. ,,Wy soene duvels graach wolle dat de Steaten tastimme’’, pleitte Sicco Boorsma. ,,Dan binne wy aanst it earste doarp dat enerzjyneutraal is.’’

‘Wy begripe dat dit yn Burdaard fielt as ûnrjocht’

Gedeputeerde Sietske Poepjes sprak van een belangenafweging. De klachten dat 100 meter te gering is voor de rentabiliteit herkende ze. ,,Der binne kritikasters.’’ En dat Burdaard buiten de boot dreigt te vallen noemde Poepjes ,,spitich’’. ,,Dat is wier.’’

D66’er Romke de Jong komt met een initiatief voor ruimere regels. De huidige werken volgens hem vergroening tegen. ChristenUnie en SP lijken met de partij mee te gaan. De PvdA had met name over de kwestie-Burdaard ,,geen tevreden gevoel’’. De coalitiepartijen lijken de rijen echter te hebben gesloten. ,,Je moatte in grins stelle’’, zei FNP’er Sijbe Knol. ,,Mar wy begripe dat dit yn Burdaard fielt as ûnrjocht.’’ Op 17 juni valt het besluit tijdens de Steatefergadering.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct