Om buslijn 71 te behouden, komt er een petitie en kan de provincie protestbrieven verwachten uit de dorpen Berltsum, Bitgum, Bitgummole, Ingelum en Marsum.

Die dorpen vrezen in de toekomst openbaar vervoer kwijt te raken. Niet dat letterlijk in de de nieuwe aanbestedingseisen van de provincie staat dat buslijn 71 zal verdwijnen, maar de vervoersmaatschappijen die op de nieuwe concessie voor 2022-2032 inschrijven, krijgen wel meer vrijheid.

Veel jongeren

Bovendien heeft gedeputeerde Avine Fokkens aangegeven dat er bezuinigd moet worden. Reden genoeg voor de partij Gemeentebelangen in Waadhoeke om maandagavond alle belanghebbenden bij elkaar te roepen in het dorpshuis van Ingelum. Dat leverde wel ,,twa bussen fol’’ op, merkte fractievoorzitter Douwe Kamstra op. Opvallend veel jongeren voerden het woord. Zij zien de verbinding naar hun opleiding verloren gaan.

In de nieuwe eisen van de provincie kan een vervoerder bij kleinere dorpen kiezen voor een halte die tot wel 1,5 kilometer van het dorp mag liggen. Bij grotere dorpen, bij lijn 71 is dat Berltsum, mag de afstand maximaal 400 meter zijn. Het kan betekenen dat lijn 71 niet meer door de dorpen rijdt en dat de inwoners op moeten stappen bij een halte aan de Westergoawei. Zelfs voor Berltsum is dat een vervelende plek. ,,Net feilich’’, aldus Kamstra. ,,It neveneffekt sil wêze dat minder minsken foar it iepenbier ferfier kieze.’’

Een studente die voor haar opleiding dagelijks van Ingelum naar Zwolle moet, bevestigde dat. ,,Myn âlders wolle net dat ik moarns betiid yn it donker in ein nei in halte rinne of fytse moat.’’ Volgens een aanwezige gaat er dan hetzelfde gebeuren als met lijn 54 die Ferwert niet meer aandoet: de bezetting van deze bus is afgenomen.

Wankele alternatieven

De provincie vindt dat vervoerders alternatieven moeten bieden als haltes te ver weg komen te liggen. Mogelijkheden als een spitslijn, die alleen enkele keren in de spits ‘s ochtends of ‘s middags stopt, een buurtbuslijn of de Opstapper worden genoemd. Dan hangt het van de andere opstappers af hoe laat dit vervoermiddel op het eindpunt is, terwijl studenten zeker willen weten dat ze op tijd in Leeuwarden zijn voor hun vervolgreis met de trein. ,,Wy sizze dus net dat der noait mear in bus komme sil, mar de fraach is wol wannear komt der noch in bus?’’ vatte Kamstra samen.

Besloten werd dat er een online petitie komt en een voorbeeldbrief die dorpsbelangen gaan verspreiden en iedereen naar het provinciehuis kan sturen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct