Dongeradeel vreest geluidsoverlast JSF

ANP

Dongeradeel maakt zich zorgen over geluidsoverlast door de JSF en verzoekt de minister van Defensie een mobiele meetpost in te zetten in Noordoost-Friesland.

De gemeente ligt onder de aanvliegroute van de vliegbasis. Binnen de raad leven zorgen over de leefbaarheid en het toerisme na de komst van de F-35. In 2013 nam de raad al een motie aan waarin aangedrongen werd op het zoveel mogelijk voorkomen van geluidshinder. Als gevolg daarvan heeft het college afgelopen week brieven gestuurd aan minister Jeanine Hennis (Defensie) en gedeputeerde Michiel Schrier.

De minister heeft eerder aangegeven dat er een mobiele meetpost beschikbaar kan worden gesteld, zodat er ook op grotere afstand van de vliegbasis piekgeluidsmetingen kunnen plaatsvinden. Maar de minister gaat in principe uit van metingen binnen de geluidszone. Dongeradeel vraagt de minister om de meetpost ook in te zetten voor de aanvliegroute, zodat ook daar de geluidsbelasting inzichtelijk wordt.