Documenten over windpark mogen geheim blijven

Het provinciebestuur hoeft geheime stukken over een eigen deelname in Windpark Fryslân in het IJsselmeer niet openbaar te maken.

Tot die slotsom komt de commissie voor bezwaar- en beroepsschriften van de provincie. Oud-gedeputeerde Jan Ploeg (CDA) en voormalig ambtenaar en statenlid Jouke van der Zee (PvdA) hadden opheffing van de geheimhouding gevraagd.

Financiële en principiële bezwaren

Zijn zijn om principiële en financiële redenen tegen de deelname van 127 miljoen euro. Volgens de commissie is de geheimhouding terecht, maar is die nog onvoldoende beargumenteerd.