Dit zijn de lijsttrekkers van de provinciale verkiezingen op 20 maart

Verkiezingsposters in 2015. FOTO HOGE NOORDEN/JACOB VAN ESSEN

Veertien mannen en twee vrouwen zijn lijsttrekker van de politieke partijen die meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen in Friesland op woensdag 20 maart. We zetten ze alle zestien op een rij.

50PLUS

Niet Jan Waterlander, maar Theun Wiersma trekt de kar voor 50PLUS. Voor fractievoorzitter Waterlander was het opnieuw op één of niet. Maar de eerste plek werd het niet. Met hem trokken ook vier andere kandidaten zich terug . Wiersma komt uit Drachten.

D66

Romke de Jong uit Gorredijk staat op één bij D66 . Hij kreeg in juni vorig jaar meer stemmen dan statenlid Sietze Schukking uit Jirnsum. Die stapte niet veel later uit de fractie. We komen hem verderop in dit overzicht tegen als eerste man van een nieuwe partij. De Jong was eerder bijna acht jaar gemeenteraadslid in Opsterland.

DENK

Een van de jongste politieke partijen van het land roert zich bij deze provinciale verkiezingen ook in Friesland. DENK heeft twee landelijke kandidaten naarvoren geschoven met partijvoorlichter Serkan Soytekin als lijsttrekker. Als hij wordt verkozen, verhuist hij naar Leeuwarden of Heerenveen.

CDA

Het kon eigenlijk niet missen: het CDA gaat verder met Sander de Rouwe als aanvoerder . De gedeputeerde uit Bolsward is door het provinciale bestuur van het CDA bovenaan de kandidatenlijst geplaatst, de leden gingen daarmee akkoord. Op plek twee staat zijn collega-gedeputeerde Sietske Poepjes uit Makkum.

ChristenUnie

Wiebo de Vries uit Donkerbroek is voor de ChristenUnie de lijsttrekker. Hij is sinds 2011 statenlid en de huidige fractievoorzitter van de partij. Het bestuur is lovend over De Vries .

FNP

Johannes Kramer uit Sibrandabuorren is bij de komende provinciale statenverkiezingen de lijsttrekker van de FNP. De Frysk Nasjonalen geven aan dat Kramer ook hun kandidaat als gedeputeerde is als de partij deel uitmaakt van de coalitie na de verkiezingen. Op plek twee staat Corlienke de Jong uit Jutrijp. Zij is momenteel de fractievoorzitter.

FvD

Maarten Goudzwaard gaat aan de bak voor Forum voor Democratie in Friesland. Goudzwaard (1979) woont in Leeuwarden en werkt 15 jaar in de telecom- en verzekeringsbranche. Hij gaat zich volgens de partij sterk maken voor ,,een daadkrachtig en efficënt bestuur in Friesland''.

GrienLinks

De leden van GrienLinks kozen Matthijs Sikkes-Van den Berg (31) als lijsttrekker voor de provinciale verkiezingen. De Sint Nykster heeft daarom het fractievoorzitterschap in de raad van De Fryske Marren opgegeven . Op plek twee staat Charda Kuipers, oud-raadslid in Weesp en met haar gezin sinds de zomer woonachtig in Friesland.

Natuurlijk Fryslân

Hij kwam al ter sprake: Sietze Schukking . Na zijn vertrek uit de D66-fractie gaat het zelfstandig statenlid verder met Natuurlijk Fryslân dat streeft naar een klimaatneutraal en biodivers Friesland in 2030. De partij heeft 21 kandidaten op de lijst staan.

Partij voor de Dieren

Rinie van der Zanden uit Reitsum is ook bij deze verkiezingen lijsttrekker voor de Partij voor de Dieren. In 2015 kreeg de partij één zetel. De PvdD doet dit jaar voor het eerst in alle provincies mee aan de verkiezingen.

PBF

Rinus Buising uit Twijzel is de lijsttrekker van de partij Provinciaal Belang Fryslân (PBF), dat na een afwezigheid van acht jaar weer een gooi naar zetels in de Provinciale Staten doet. Buising (1954) zit namens Gemeentebelangen Achtkarspelen in de raad van die gemeente.

PvdA

Marijke Roskam moet de enorme domper van de vorige statenverkiezingen voor de PvdA goedmaken: de partij viel toen buiten de coalitie. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog hebben de sociaal-democraten in Friesland een oppositierol. Roskam (36) is ook de hoofdauteur van het verkiezingsprogramma .

PVV

Max Aardema (55) uit Drachten is opnieuw lijsttrekker voor de PVV. Hij was dat ook al in 2015 en in 2011. Bij beide verkiezingen won de PVV vier zetels.

SGP

Voor het eerst in de historie doet de SGP zelfstandig mee aan de verkiezingen in Friesland. Met voormalig RPF- en CU-man Haaije de Jong (63) als lijsttrekker.

SP

Boegbeeld Michiel Schrier , momenteel gedeputeerde, voert de llijst van de SP aan. De huidige fractievoorzitter Fenna Feenstra staat daar niet op ; zij is beschikbaar om gekozen te worden in het Europees Parlement.

VVD

Gedeputeerde Klaas Kielstra uit Stiens is opnieuw de eerste man van de VVD. In 2015 was hij ook lijstaanvoerder. De VVD kreeg toen 5 van de 43 zetels in provinciale staten. De besluitvorming over het windpark Nij Hiddum-Houw was in deze statenperiode een van zijn grote klussen.

Coalitie

loading  

De huidige coalitie in de provincie wordt gevormd door CDA, VVD, SP en FNP. ,,Ze zijn nog niet op elkaar uitgekeken, ook al zijn er soms fricties en ook al gaat bijvoorbeeld de VVD normaliter liever in zee met de PvdA dan met de SP. Maar als de vier partijen bij de verkiezingen van 20 maart genoeg zetels scoren voor een meerderheid, kan de PvdA zomaar weer langs de zijlijn staan, net als vier jaar terug'', schreef politiek verslaggever Atze Jan de Vries begin dit jaar in de .

Campagne

De aftrap van de campagne vor de Provinciale Statenverkiezingen is op 25 februari. De provincie doet dat onder de slogan: ,,Stem. Voor jouw geluid.'' De Statenleden kiezen op hun beurt de Eerste Kamer. Tegelijk met de provinciale verkiezingen zijn er op 20 maart ook Waterschapsverkiezingen.

Verkiezingsprogramma van Friesland

De Leeuwarder Courant heeft samen met lezers verkiezingsthema's uitgediept . Die komen vanaf het einde van deze maand in vier opeenvolgende zaterdagen aan bod, voorzien van reacties van politieke partijen. Ook zal de LC een podcast-reeks rond de provinciale verkiezingen gaan maken. Tenslotte komt er net als bij de laatste gemeentelijke herindelingsverkiezingen een kieswijzer op deze website met door de LC-redactie aangedragen thema's.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Verkiezingen 2019