Youri Wolters kreeg gisteren op de stoep voor zijn huis in Damwoude het diploma uitgereikt door docenten van de praktijkschool van Comenius Zamenhof in Leeuwarden.

Diploma praktijkonderwijs is 'mijlpaal en startpunt'

Youri Wolters kreeg gisteren op de stoep voor zijn huis in Damwoude het diploma uitgereikt door docenten van de praktijkschool van Comenius Zamenhof in Leeuwarden. FOTO JILMER POSTMA

Een primeur voor de driehonderd leerlingen die dit schooljaar het praktijkonderwijs verlaten: ze krijgen een diploma in plaats van een getuigschrift.

Alle zeven scholen voor praktijkonderwijs in Friesland werken samen in dit project. De waarde van de opleiding moet zo duidelijker worden. In het regeerakkoord zijn hierover afspraken gemaakt: de leerlingen uit het praktijkonderwijs moeten een tastbaar bewijs hebben van wat ze hebben geleerd, net als de rest van het middelbaar onderwijs.

,,Leerlingen in het praktijkonderwijs leren anders dan andere kinderen’’, zegt Broer van Kammen, directeur van PRO Dokkum. ,,Maar ze leren zeker niet niks. Het gaat ze alleen vaak beter af als ze het meer in de praktijk leren.’’

Sterker op de arbeidsmarkt en in het vervolgonderwijs

In Friesland tellen de zeven scholen circa 1300 leerlingen. Elk jaar stromen zo’n 300 leerlingen uit. Ongeveer de helft gaat door naar het mbo, 40 procent gaat aan het werk en 10 procent naar de dagbesteding.

,,Onze leerlingen hebben een IQ dat ligt tussen de 55 en de 80. We zien ze vaak groeien in het tweede of derde jaar’’, zegt Ewoud Stadman, directeur van praktijkschool Singelland De Venen in Drachten. ,,Meisjes wat eerder dan jongens, maar op een gegeven moment valt het kwartje en krijgen ze een doel voor ogen. En dan maken ze vaak een spectaculaire ontwikkeling door.’’

Met een diploma staan de leerlingen sterker op de arbeidsmarkt en in het vervolgonderwijs, aldus onderwijsadviseur Ate de Boer van Effectief Onderwijs in Sneek. ,,Het diploma moet meerwaarde bieden. Dat het nu uitgereikt wordt door alle scholen in Friesland is een mijlpaal, maar vooral ook van symbolische betekenis. Dit moet het vertrekpunt zijn voor meer: hoe kunnen we met de mbo’s afspraken maken over doorstroming en wat voor waarde heeft dit diploma voor het bedrijfsleven?’’

‘Wij moeten veel beter in de regio kijken aan welke vaklieden behoefte is’

De scholen hebben samen een reglement opgesteld waarin staat aan welke eisen een leerling moet voldoen voor hij of zij het diploma krijgt. Wat voor theoretische kennis is opgedaan, wat voor praktijkkennis, welke stages zijn er gedaan? ,,Hiermee staan leerlingen sterker in hun schoenen’’, aldus Van Kammen.

Deze steun kunnen ze goed gebruiken, want in tijden van crisis ,,valt deze groep het eerste van het tafelblad’’, zegt hij. De afgelopen jaren is er wel meer waardering gekomen voor praktisch vakmanschap, aldus Stadman. ,,Maar wij moeten veel beter in de regio kijken aan welke vaklieden behoefte is.’’

Piter Jelles de Brêge (Leeuwarden), Sevenwolden Compagnie (Heerenveen), De Diken (Sneek), Singelland De Venen en De Ring CSG Liudger (beide in Drachten) en PRO Dokkum reiken samen met CSG Comenius Zamenhof in Leeuwarden de eerste serie diploma’s uit.

De meeste scholen doen dat volgende week en geven er een bijzonder tintje aan.

Comenius liep al een beetje voor de muziek uit: gisteren kregen de eerste twee leerlingen hun diploma overhandigd. In Damwâld ontving Youri Wolters het document, in Harlingen was Dimitri van Amsterdam de gelukkige.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Onderwijs
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct