Deel manege Gaasterland door brand verwoest

Een uitslaande brand heeft vanmorgen in alle vroegte een deel van Manege Gaasterland aan de Wyldemerkwei bij Harich verwoest.

De brand werd rond half zes gemeld. Het vuur is vermoedelijk ontstaan in de kantine. De brandweer, die met groot materieel uitrukte, had het vrij snel onder controle.

Wel is het deel van het gebouw waarin de kantine zit verloren gegaan. De schade loopt in de tonnen. In de manege waren geen paarden gestald.

Wat de oorzaak is moet nog worden onderzocht. Vrijwilligers van de manege hadden zaterdag nog oliebollen gebakken in de kantine. ,,Mar dat kin de oarsaak net wêze want ik bin hjir juster noch west, en oaren ek, en doe wie der neat oan de hân’’, zegt vrijwilliger Ton Visser.

De manege is in de jaren negentig gebouwd door vrijwilligers, nadat ze er twintig jaar voor hebben gestreden. Visser: ,,Dy frijwilligers sille no wer oan de bak moatte.’’ Het pand is verzekerd.