De zaak sluiten of niet? Kappers weten het even niet: 'Je krije ek konflikten'

Nynke Boonstra knipt Wiebe Visser uit Makkum: de laatste klant voordat ze haar zaak op slot doet. FOTO SIMON BLEEKER

Sluit ik mijn zaak of blijf ik open? De brancheorganisatie voor kappers riep maandag kapsalons op om hun deuren tot 6 april te sluiten. Een dag later was haar advies: kappers kunnen open blijven, met uitgebreide maatregelen. Het gevolg? De ene kapsalon is open, de andere niet.

De Bijenkorf, Van der Velde, Schweigmann, telefoniewinkels, opticiens: steeds meer winkels sluiten deze week net als horecagelegenheden, bibliotheken en scholen de deuren. Maar veel kapperszaken zijn nog steeds geopend.

De brancheorganisatie Algemene Nederlandse Kappers Organisatie (ANKO) riep maandag alle kappers op hun zaak te sluiten. De oproep was ingegeven door het regeringsadvies aan mensen om minstens 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, voor kappers een onwerkbare situatie. Maar daarna kwam de regering met een eigen advies: mensen kunnen wel naar de kapper, als ze maar voldoende afstand bewaren.

Dat advies zorgde voor veel boze reacties van kappers. „De overheid lijkt geen rekening te houden met de kappers zelf, die de hele dag mensen moeten knippen”, reageerde een woordvoerder van ANKO, die het advies wel overnam. Het leidt nu tot verdeeldheid en onzekerheid in de kappersbranche. De beslissing om open of dicht te blijven, is voor de kapperszaken zelf.

Spagaat

Voor Nynke Boonstra van Kapsalon Nynke in Makkum was het woensdag genoeg: vanaf donderdag is haar zaak dicht. ,,De hiele wike sitst yn in spagaat. De iene bellet ôf. De oar giet in diskusje oan. Je wolle graach je brea fertsjinje, mar je ha ek je ferantwurdlikheid foar de klant. Dizze senuwen, de ûnrêst, dy wol ik net.’’

Eerst probeerde ze met maatregelen in de salon nog open te blijven. ,,Ik hâlde in healoere tusken de klanten. Ferwikselest konstant de kappen, spielst alles út ensa.’’ Voor haar ging het op die manier niet langer. ,,Je krije ek konflikten, de iene wol dat je iepen bliuwe, de oar fynt dat je ticht moatte. Juster moast der al in klant hoastje. Doe sei ik: dan wol ik it leaver net ha. En dy klant sei: ‘Maar ik heb het niet.’ Dan krije je je diskusje. Dêr wurdst hiel ûnrêstich fan.’’

Goede keuze

Kapsalon Perron 28 in Sneek is al de hele week dicht. ,,Wij hadden een dag eerder (voor het eerste advies van ANKO, red.) besloten dicht te gaan. Ik heb een middelgrote zaak, met zeven man. Mijn vriend en ik zijn beiden ondernemer en we willen ook een goede keuze uitstralen’’, reageert eigenares Faidra Tsagarakis.

Ze voelde zich goed bij die keuze. ,,Maar ik had wel gehoopt dat er één beslissing zou komen. Ik zie ook berichten van collega’s, ‘wij blijven open’ schrijven ze dan en dan zie je daar reacties op komen als ‘super service’. Dat maakt het er niet makkelijker op bij je keuze te blijven. Ik zie andere zaken deels dichtgaan. En andere weer opengaan.’’

Kappersarmen

Vakbond CNV schaart zich achter de roep om kapsalons te sluiten. „De grens van veilige afstand tussen mensen is door het RIVM en andere deskundigen bepaald op 1,5 meter. Iedereen weet dat knippen, wassen en kleuren niet op die afstand kunnen worden gedaan. Kappersarmen zijn niet zo lang”, aldus CNV-bestuurder Willem Kruithof.

Tsagarakis houdt de zaak de hele week dicht als er geen hard besluit komt voor kapperszaken. Ze overweegt echter om dan volgende week toch weer open te gaan. ,,Medewerkers laat ik zelf beslissen of ze willen werken. Maar ik heb stille hoop dat er nog een beslissing volgt. Intussen is het wel het gesprek van de dag. Maar niet in de salon.’’

Druk

Leuk vinden kappermedewerkers de huidige omstandigheden niet. Bij een zaak in Bilgaard in Leeuwarden was het dinsdagmiddag erg druk – zo mogelijk nog drukker dan gewoonlijk volgens een kapster. ,,Nu kan het nog, iedereen wil nog gauw even naar de kapper.’’

Op de deur van de zaak hangt een briefje: klanten wordt gevraagd te pinnen en om thuis te blijven bij verkoudheid of keelpijn. De kapsters wassen na elke klant hun handen, maken de deurkrukken ieder half uur schoon, wassen de koffie- en theekopjes met kokend heet water af. Sommige medewerkers dragen handschoenen, andere niet. Klanten krijgen over hun kappersmantel een soort kraagje om de nek gevouwen. Maar het werkt allemaal niet handig.

Intussen rinkelt de telefoon onophoudelijk. Ongerust vragen klanten: kan ik nog komen? ,,Wij zijn er nog gewoon’’, klinkt het half geruststellend richting de bellers. Zolang dat duurt.

Ontsmetten

,,Wy besjogge per dei wat ferstannich is’’, stelt eigenares Sigrid Meines van kapperszaak Xpressive Kappers in Drachten. Ze zegt het RIVM-advies te volgen voor eventuele nieuwe maatregelen. ,,Salang ’t oare saken net ek tichtgean, hawwe je gjin ynkomsten.’’

De beslissing om naar de kapper te gaan, laat zij aan de klant. ,,As minsken net fit binne, binne se ek net wolkom, mei alle respekt. Ik tink dat it hjir wol skjinner is as yn in winkel, we litte minsken ien foar ien binnenkomme. Dy ûntsmette har by de doar. Mar it bliuwt dochs lestich.’’