De terugkeer van de Joodse Kinderen: Jetty Krant naar Amerika

Een kaartje met de route waarlangs de Joodse kinderen vanuit Amsterdam naar Friesland werden gesmokkeld. Inzet links: onderduikster Lea Tropp met broer Izak en nichtje Basja. Inzet rechts: de Doopsgezinde kerk aan de Singel in Sneek.

Het project De terugkeer van de Joodse kinderen van Stichting De Verhalen raakt bij velen een snaar. Inmiddels zijn er 220 tips van over de hele wereld binnengekomen.

De Friese media speuren samen met lezers naar Joodse kinderen die in 1942 en 1943 uit de crèche tegenover de Hollandsche Schouwburg in Amsterdam zijn gesmokkeld en in Friesland een veilig heenkomen vonden.

Twee oproepen in de krant van vorige week zaterdag hebben reacties opgeleverd. Roel Falkena zocht Donald Herpen. Die zat ondergedoken bij de familie Hospes in Sneek. De familie Hospes heeft altijd contact gehouden met Donald. Hij en zijn vrouw zijn inmiddels overleden in Nederland.

Mevrouw Van Peet zocht Jetty Krant, die zat ondergedoken bij haar familie in Heeg. De broers van Jetty, Samuel en Emanuel, zaten ook ondergedoken in Friesland bij de familie De Graaf in Balk en de familie Bokma in Harich. Ze zijn alle drie, net als oudste zus Esther en haar man, na de oorlog geëmigreerd naar de VS.

Jantsje Stienstra-Schukken heeft nog geen reactie gekregen op haar oproep wat er geworden is van Jopie Mons, die bij hen thuis in Tjerkwerd ondergedoken zat. Jopie verdween uit beeld toen het hele gezin Schukken zelf moest onderduiken.

Er zijn ook nieuwe oproepen. Ypie Haitsma-Bakker zoekt Roelof (Ralf) Sanders, die ondergedoken zat bij het gezin Feenstra in de Makkumer polder. Ralf moest weg toen hij zich versprak in het bijzijn van bezoek. Mevrouw Verkooijen zoekt Herman Gerards, die ondergedoken zat bij de familie Verkooijen in Sneek.

De redactie is benieuwd of iemand weet hoe de gezochte kinderen in Friesland zijn beland, of ze misschien via de smokkelroute over het IJsselmeer zijn gekomen.

Zie verder www.joodsekinderen.nl

Reacties naar: info@joodsekinderen.nl