Er mist verbinding tussen de vele projecten en trekpleisters op en rond de Noordoost-Friese zeedijk. De werkgroep Vitale Waddenkust zorgt voor samenwerking.

,,Sjoch dy man dêr.” Johannes Houtsma wijst naar een eenzame fietser die wat zoekend om zich heen kijkt bij het gloednieuwe gemaal De Heining bij Marrum. ,,Dy tinkt fêst: ‘Wêr kin ik kofje krije?’”

Die koffie staat een steenworp verderop te dampen, bij de Sédykstertoer. Of anders in een van de drie dichtstbijzijnde dorpen Oudebildtzijl, Hallum of Ferwert. Maar dat weet de fietser niet, want bewegwijzering bij het gemaal ontbreekt.

Los zand

Ziehier het probleem in een notendop. De Waddenkust telt tientallen mooie initiatieven, uitspanningen en toeristische trekpleisters. En veel dorpen, organisaties en regelingen richten zich op de zeedijk en de Waddenzee, maar weten niet van elkaar of vinden het samenwerken te ingewikkeld. Los zand, stellen Houtsma, Harry Feenstra en Ferwerter Sjak Papma. Althans, nu nog. ,,Waddenspaghetti’’, omschrijft Houtsma.

Papma lepelt het aanbod zo op: de terp en kerk van Hegebeintum, Camera Batavia – de uitkijktoren van Sense of Place – bij Ternaard, de Theaterkerk in Nes, de fiskershúskes en het garnalenfabriekje bij Paesens-Moddergat, het fietspad langs de zeedijk. De mooie dorpjes met hier en daar plaatselijke horeca. En dan zijn er nog initiatieven waaraan gewerkt wordt, zoals Holwerd aan Zee, Terp fan de Takomst in Blije en Kromme Horne bij Wierum.

De drie mannen zitten in de werkgroep Vitale Waddenkust, een initiatief dat de spaghetti moet ontwarren en de samenwerking stimuleren. Of, knikt Houtsma, ,,van de parels langs de waddenkust een snoer rijgen.” ,,It binne no allegear dinkjes en losse projekten’’, zegt Papma, maar de bezoeker moet volgens hem meer gegidst worden. En dat gaat verder dan alleen maar ,,bankjes en bordjes.”

'Barre jaren in het vooruitzicht'

,,Der gebeurt sa’n soad hjir en it is in prachtich gebiet,’’ zegt Papma aan de voet van de zeedijk bij het kweldercentrum Noarderleech bij Hallum. ,,Wylst sy sizze dat wy swak steane.” De problematiek is bekend: Noordoost-Friesland wordt barre jaren voorspeld met een tanende economie en krimpende en vergrijzende bevolking.

Papma en Houtsma schetsen een beeld van de waddenkust, met ,,allegear doarpkes op sich”, waartussen ,,mear ferbining en ekonomyske beweging komme moat.” Een sociaal-economische impuls door verbinding, uitwisseling en samenwerking staat in het plan dat de mannen komende donderdag presenteren aan de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân.

Het plan is om initiatiefnemers, inwoners, dorpsbelangen en lokale verenigingen aan tafel te zetten met de gemeente, woningcorporaties, de provincie, Sense of Place, It Fryske Gea en Wetterskip Fryslân. Die moeten samen, met hulp van een zogenaamde ‘programmanager’ bepalen bij welke projecten dorpen en de regio baat kunnen hebben.

Houtsma: ,,Troch gearwurking tusken de frijwilligers yn doarpen en de grutte projekten fan de grutte organisaasjes kin folle mear organisearre wurde dan at eltsenien foar himsels oan it wurk is.”

Meer samenhang

Op de ene plek volstaat bijvoorbeeld betere bewegwijzering en op een andere biedt een nieuw fietspad soelaas. De een wil een app of website, de ander een kanoroute. Zo moet het bestaande netwerk van initiatieven en trekpleisters in ‘Noardeast’ meer samenhang krijgen.

Volgens Papma moet de ‘beleefbaarheid’ in het gebied omhoog, wat volgens hem neerkomt op met plezier wonen, werken en recreëren. Een koepel van dorpsbelangen zou de wensen met en op elkaar kunnen afstemmen. Vrijblijvend is het niet: de werkgroep benadrukt dat niet alleen de grote organisaties, maar ook de dorpen bereid moeten zijn om tijd en geld te investeren.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct