Fractievoorzitter Romke de Jong van D66 kreeg lof voor de inzet, maar genoeg steun in Provinciale Staten was er niet voor het initiatiefvoorstel Romte foar wyn mei de mienskip .

De Jong deed een uiterste poging om zijn collega’s in de digitale Statenvergadering over de streep te trekken en meer ruimte te geven aan dorpsmolens. ,,Mei ús hjoeddeistige kolleezje binne wy net klear foar de takomst”, zei hij. ,,Wy ha in positive ympuls noadich. It draachflak yn de mienskip is der.”

GrienLinks, ChristenUnie, SP en Partij van de Dieren steunden het voorstel. Coalitiepartijen CDA, PvdA, VVD en FNP hielden echter vast aan eerder gemaakte afspraken. Ook PVV, 50Plus en de voormalige Forum voor Democratie-fractie stemden tegen.

De provincie staat op land geen molens toe met een tiphoogte boven de 100 meter. Voordat een nieuwe turbine mag worden geplaatst, moeten er eerst twee of drie oudere exemplaren van minimaal 45 meter per stuk worden afgebroken.

D66 pleitte ervoor om, met het oog op de stijgende energievraag, ook zonder sanering ruimte te maken voor nieuwe dorpsmolens, mits daarvoor draagvlak is bij omwonenden.

'De ynwenners fan dizze provinsje hawwe echt gjin betutteljende regeljouwing noadich'

Bovendien zouden molens hoger moeten kunnen zijn dan 100 meter, omdat ze dan rendabeler zijn en er minder subsidie nodig is. Ook zou er een nieuwe financieringsregeling moeten komen. ,,De ynwenners fan dizze provinsje hawwe echt gjin betutteljende regeljouwing noadich”, aldus De Jong.

Belangenafweging

Gedeputeerde Sietske Poepjes zei dat er al ruimte is voor dorpsmolens. ,,Mear as earder it gefal wie, mar der sit yndie in beheining op. It is úteinlik in belangeôfwaging tusken duorsume opwek en lânskip.”

Erik de Groot van de PvdA sluit niet uit dat zijn partij en D66 in de toekomst ,,gedeelde inzichten” hebben. Misschien, sprak De Groot, is voor dorpen en wijken op termijn op afstand participeren in windmolen-clusters een optie om het landschap zo min mogelijk te belasten.

'De molen als middel, niet als doel'

,,Het is een andere manier van denken”, betoogde De Groot. ,,De molen als middel, niet als doel. Een middel om energieneutraal te zijn en inkomsten te genereren voor mienskips-activiteiten.”

Poepjes benadrukte dat Friezen die het dichtst bij Windpark Fryslân (in aanbouw) wonen, meeprofiteren van de revenuen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct