De lobby van beeldend kunstenaars voor meer steun voor hun sector lijkt te slagen. Politieke partijen in de provincie zijn er gevoelig voor.

De fracties in provinciale staten zijn de afgelopen dagen en weken bestookt met kritische mails, brieven en telefoontjes. Woensdag nemen ze besluiten over de toekomst van de Friese cultuursector. Organisaties en kunstenaars proberen er een zo goed mogelijke positie in te krijgen.

Politici toegesproken

Tijdens een voorbereidende vergadering in het Provinsjehûs, woensdagavond, spraken twaalf representanten van de cultuursector de politici toe. ,,Zet de culturele infrastructuur niet op slot’’, zei fotograaf Dolph Kessler, oud-wethouder van Leeuwarden. Over tachtig jaar neuriet niemand de de popliedjes van nu, maar zal er wel belangstelling zijn voor de kunstwerken van onze tijd, pleitte hij.

Volgens het culturele veld komen de plannen van gedeputeerde Sietske Poepjes voor de periode vanaf 2021 daar wel op neer: de zaak op slot zetten. Zij stoelt de toekomstige Friese cultuursector op vier pijlers: kunst, erfgoed, taal en programmalijnen waar van alles onder kan vallen.

Pop en theater bevoorrecht

In de kunstpijler krijgen pop en theater een bevoorrechte positie. Juist daartegen richt zich het protest. ,,Wy binne ferbjustere’’, fulmineert André Looijenga van It Skriuwersboun. De 210 muziekverenigingen met in totaal 10.000 muzikanten bijvoorbeeld vallen dan buiten de boot, zegt Johan Meesters, voorzitter van de Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân (OMF).

Niet alleen binnen oppositiepartijen klinkt kritiek op Poepjes' ideeën. Ook de coalitiepartijen SP, VVD en FNP willen bijsturen. Beeldende kunst en muziek moeten dezelfde status krijgen als pop en theater, vinden deze fracties. Overigens wil de sector vergelijkbare steun voor bijvoorbeeld dans en literatuur.

De VVD zal volgende week ook proberen om geld los te weken voor Museum Belvédère voor moderne en hedendaagse kunst in Heerenveen.

Nog een manco

Volgens de cultuursector is er nog een manco in Poepjes’ plannen: de magere financiering van organisaties die kunstenaars ondersteunen. Het gaat onder andere om Keunstwurk, Friesland Pop, Museumfederatie Fryslân en Bibliotheekservice Fryslân.

Volgens het Platform Friese Rassen en Gewassen is er nog een sector die buiten de boot dreigt te vallen: de specifieke Friese rassen en gewassen. ,,Wy kinne bydrage oan toerisme’’, sprak woordvoerder Johannes Spieksma.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct