Culturele sector vraagt eensgezind om uitstel van provinciale plannen

Nooit eerder was de culturele sector in Friesland zo verenigd. Doel: voorkomen wat de provincie op korte termijn van plan lijkt, om daarna samen aan een alternatief te werken.

Liefst 55 instellingen tekenden het 12 pagina’s tellende manifest Tijd voor cultuur. In nog geen twee weken kregen ze voor elkaar, met Douwe Zeldenrust van Keunstwurk als initiërende kracht. Donderdagavond bieden ze het aan provinciale staten aan.

Samen visie opzetten

Ze willen bereiken dat ze samen met de provincie het cultuuraanbod van de toekomst kunnen opzetten. Daarvoor is eerst nodig dat een provinciaal document van tafel gaat waarin de lijnen al zijn uitgezet. Als hun lobby mislukt, geven de staten er 20 december een klap op, met als consequentie dat de provincie volgend jaar bepaalt hoe de culturele sector er voor de volgende periode uitziet.

De groep wenst de tijd te nemen om een samen met de provincie aan een alternatief te werken. Wat hen betreft hoeft de nieuwe basis er pas in 2021 te zijn. Begin in 2018 aan de uitwerking, adviseren ze.

Friesland kan dan mooi in de pas lopen met nationale ontwikkelingen. Voor de landelijke culturele basisinfrastructuur start in 2021 ook een nieuwe periode. Bovendien ligt er sinds kort een advies van de landelijke Raad voor Cultuur om in nationaal beleid een koppeling te maken met de regionale culturele infrastructuur.

Sterkere basis

,,It giet ús om in sterkere basis. Betink earst ambysjes en doelen en sjoch dêrnei pas nei it jild’’, zegt Rimmer Mulder, lid van de raad van toezicht van het Fries Museum. De oud-hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant voert donderdagavond tijdens een hoorzitting in het Provinsjehûs het woord namens de ondertekenaars, waartoe ook schouwburg De Harmonie in Leeuwarden nog mag worden gerekend.

Ze bepleiten een culturele sector met relevantie voor maatschappij, economie, natuur, sport, het sociaal domein en nog meer. Innovatief en duurzaam. Dat kan alleen als instellingen ook kunnen putten uit fondsen voor al die doelen. Dan komen in het Provinsjehûs bijvoorbeeld ook economische potjes in beeld voor culturele instellingen.

Als er een beter fundament komt, zal er minder chagrijn zijn als organisaties over een paar jaar financieel buiten de boot vallen, verwacht Mulder. De huidige nota schiet kwalitatief tekort vindt de lobbygroep. Een stap achteruit, oordeelt Zeldenrust.

Zuinigheid

,,De zuinigheid – in financieel, maar ook in beleidsmatig opzicht – die nu doorklinkt verhoudt zich moeilijk met de ambities van onze cultureel krachtige en karakteristieke provincie, de culturele hoofdstad van Europa in 2018’’, zegt het manifest.

,,De kulturele sektor is faak ferdiegenjend. No komme wy út ús eigen kokon en sjogge wy hoe’t wy mekoar fersterkje kinne’’, zegt Annet van der Hoek van het Peter de Grote Festival. ,,De steaten mei har hjirmei yn ‘e hannen knipe.’’ 

Toon reacties

Mis niets van het regionale nieuws. Ontvang onze dagelijkse nieuwsupdate, helemaal gratis.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement