Crone: gemeenten te karig bedeeld bij regeringsplannen

Het kabinet biedt de gemeenten te weinig om ze mee te krijgen in een geforceerd afscheid van fossiele energiebronnen, vindt PvdA-burgemeester Ferd Crone.

,,Over energietransitie zegt het kabinet dat we van beleid naar uitvoering gaan en dat het zonder gemeenten, provincies en waterschappen niet kan’’, aldus Crone. ,,Maar de financiële randvoorwaarden worden in de rijksbegroting niet ingevuld.”

'Miljoenennota komt gemeenten onvoldoende tegemoet'

De Leeuwarder burgemeester hoopt dat de leemte nog wordt opgevuld als het Centraal Planbureau zijn doorrekening van het ontwerp-Klimaatakkoord heeft ingeleverd.

Het ontbreken van rijksgeld voor een lokale bijdrage aan de klimaatpolitiek weegt volgens Crone extra zwaar, omdat de Miljoenennota de gemeenten nog onvoldoende tegemoet komt in de tekorten op het ‘Sociaal domein’.

De gedecentraliseerde zorg voor jongeren en maatschappelijke opvang groeit veel gemeenten financieel boven het hoofd. Crone: ,,Preventie - er vroeg bij zijn - is op de lange termijn goedkoper, maar in het begin juist duurder, omdat mensen die al langer op de zorg zijn aangewezen ook geld kosten. Die boeggolf van dubbele kosten treft steeds meer gemeenten.’’

'Minder njet dan voor de vakantie'

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in congresmoties om extra geld voor het sociaal domein gevraagd. Crone zegt benieuwd te zijn naar de antwoordbrief op die moties. ,,Ik hoor in Den Haag minder ‘njet’ in de wandelgangen dan voor de vakantie, dus wie weet.’’

Als voorzitter van een groep van veertig grote gemeenten is Crone kritisch over de stijgende belastingdruk voor de woningcorporaties. Die hadden het kabinet gesmeekt om af te zien van een hogere vennootschapsbelasting. Die bede is blijkens de Miljoenennota niet verhoord. Crone vindt dat de stijgende lastendruk corporaties dwarszit bij de nieuwbouw en bij het energiezuinig maken van huurhuizen.

Provincie noemt Miljoenennota positief

Gedeputeerde Staten noemen de Miljoenennota ,,positief’’. Ze zijn tevreden met extra rijksaandacht voor de verbinding van landbouw en natuur, zegt VVD-gedeputeerde Klaas Kielstra namens het college. Friesland heeft al ambities op dit terrein.

Kielstra is ook te spreken over extra geld voor infrastructuur, in de hoop dat de rijksbrug in de A6 over de Skarster Rien en de onveiligheid van sommige provinciale wegen sneller kunnen worden aangepakt. Extra middelen voor cultuur en erfgoed komen in het jaar na LF2018 als geroepen, vindt het provinciebestuur.

De forse verhoging van de uitgaven voor landsverdediging kunnen volgens GS gunstig zijn voor de werkgelegenheid op de luchtmachtbasis in Leeuwarden. Daar zullen in de toekomst nieuwe jachtbommenwerpers en onbemande vliegtuigen worden gestationeerd. Van de energietransitie verwacht het provinciebestuur eveneens dat zij extra banen zal opleveren.

Toon reacties

Mis niets van het regionale nieuws. Ontvang onze dagelijkse nieuwsupdate, helemaal gratis.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement