Op iedere ijsbaan wordt weer anders omgegaan met de coronaregels. Waar in het ene dorp strikte regels noodzakelijk worden geacht, maakt men zich er elders niet zo druk om. Er is ruimte genoeg, is dan de gedachte.

,,Wy hawwe it der noch net oer hân. Hoe krije we knap iis, dat is op it stuit ús grutste probleem.” Bij ijsclub Hâld Moed uit Gorredijk vormen de coronarestricties nog niet echt een punt van aandacht, vertelt bestuurslid Fokko Kleistra. ,,Mar ús baan is ek 2,5 bunder grut. Der kinne hiel wat minsken op, at se harren wat goed ferdiele.”

Volgens de richtlijnen van de KNSB moeten natuurijsbanen een bezoekersmaximum instellen aan de hand van de oppervlakte. Per 35 vierkante meter kan één volwassene worden toegelaten, wat in het geval van Gorredijk zou betekenen dat meer dan zevenhonderd bezoekers kunnen komen.

Kleistra verwacht dat het met dat maximum wel goedkomt. Wel is het zaak dat bij het rondjes schaatsen geen groepen ontstaan. ,,Mar we binne allegear normale minsken.” Waarmee hij maar wil zeggen dat de bezoekers zich wel zullen houden aan eventuele aanwijzingen.

IJsvereniging Sietse de Vries

Ook in Lollum zien ze weinig problemen. De baan van IJsvereniging Sietse de Vries bedient de inwoners van Lollum en Waaksens, vertelt voorzitter Johannes de Vries, waar gezamenlijk zo’n 450 mensen wonen. ,,At der fyftich folwoeksenen tagelyk binne, soe dat al in hiel soad wêze.” Ruim binnen het maximum dus, zegt hij, voor de baan van twee hectare.

De Lollumer koek-en-zopietent blijft wel dicht, en de ijsclub hangt een poster op bij de ingang met de coronaregels. Dat moet voldoende zijn, verwacht Mulder. ,,Want der is ek altyd wol immen fan it bestjoer dy’t tafersjoch hâldt.”

Ferwerter Iisclub

Bij de Ferwerter Iisclub zijn de maatregelen strenger. Op de relatief kleine baan in Ferwert zijn hooguit tweehonderd bezoekers welkom, en dus wordt iedereen bij binnenkomst geregistreerd. ,,En fol is fol”, zegt voorzitter Douwe Brouwer. ,,Dan moatte se letter mar wer komme”. Als het druk is worden alleen leden toegelaten, op rustige momenten zijn ook niet-leden welkom.

Brouwer vertelt dat ,,in wrâld oan bankjes” klaarstaat, zodat er genoeg ruimte is voor iedereen om de schaatsen onder te binden. ,,We brûkten ús bankjes foarhinne net allegear, mar dizze kear wol. En at der dochs te weinich binne, kinne we by de keatsklup noch wol guond krije.”

Verder wordt een afhaalpunt ingericht voor koek en zopie – conform de regels van de Veiligheidsregio – en bezoekers mogen na afloop niet blijven hangen. Mocht de 1,5 meter afstand niet worden aangehouden, dan grijpen de speciale coronacoördinatoren in. ,,Earst sille se it freonlik fersykje en dernei miskien twa of trije kear warskôgje. At dat noch net helpt? Dan kinne se de redens ôfdwaan en nei hûs.”

Maar net zoals in Gorredijk en Lollum zijn ze in Ferwert nu vooral nog bezig met de ijsvloer. Want er is nog wel wat vorst nodig, zegt Brouwer. ,,It hâldt noch net oer. We sille wol net earder iepen kinne as freed of sneon.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Schaatsen
Coronavirus
Plus artikel gelezen
Je las zojuist een artikel.
Onbeperkt PREMIUM-artikelen lezen?

Lees nu PREMIUM vanaf € 1,15 per week. Je krijgt dan onbeperkt toegang tot al onze artikelen, video’s, columns en meer.

Probeer PREMIUM direct